The Days of the Week - DigiRead A, E-bok

av Ditte Reinholdt Østergaard
E-bok
Skickas direkt via e-post

On Wednesdays Ramsey plays golf.What do you do on Wednesdays?

The Days of the Week är anpassad till de förstasjälvständiga läsaktiviterna på engelska från år 1. Boken är uppbyggd med många upprepningar och illustrationer som stödjer läsförståelsen. Temat i denna bok är Time och introducerar läsaren till begrepp och meningar som är grundläggande för att tala om detta tema på engelska.

DigiRead A är är anpassad till de första självständiga lyssna- och läsaktiviterna på engelska från år 1. Boken är uppbyggd med många upprepningar av meningar ochillustrationer som stödjer läsförståelsen.


QR-bok ger tillgång till ljud- och filmstöd för läsarens självständiga läsning. Skanna QR-koden på sida 2 med en smartphone eller surfplatta och få åtkomst till inlästa texter.

SKU 9788772122571

Mer information:

Isbn 9788772122571
Förlag DigTea
Utgivningsdatum 30 aug. 2017
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Språk Engelska
Serie Time - DigiRead
Författare Ditte Reinholdt Østergaard