Laddar ...

Svenska i toppform 1 Klasslicens - Digitalt - Arbeta formativt och målinriktat i Svenska 1

av Pia Cederholm
Digitalt läromedel
Läs mer
4 975,25 kr
I Lager
Skickas via e-post inom 1-4 timmar (under arbetsdagar)
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789144119069
Typ Onlineprodukt
Förlag Studentlitteratur AB
Språk Svenska
Författare Pia Cederholm
Publiceringsdatum 26 juni 2018
Skriv din egen recension
Du recenserar:Svenska i toppform 1 Klasslicens - Digitalt - Arbeta formativt och målinriktat i Svenska 1
Arbeta formativt och målinriktat i Svenska 1 Svenska i toppform är en helt nyutvecklad läromedelsserie som inte bara vill servera faktakunskaper, utan dessutom utveckla och utmana tankarna. Genom att bygga kapitlen kring genomtänkta frågeställningar och vassa texter ges eleverna möjlighet att reflektera över ämnet och ta tanken ett steg vidare. Läromedlets formativa struktur ser dessutom till att eleverna hela tiden är med. Svenska i toppform 1 består av 15 kapitel, vart och ett uppbyggt kring en engagerande och lärorik text, som utgör underlag för reflektioner och övningar. Varje kapitel börjar med en tydlig genomgång av kapitlets koppling till ämnesplan, centralt innehåll och kunskapskrav, så att eleverna enkelt förstår kapitlets syfte. Detta följs sedan upp av bedömningsunderlag i slutet av kapitlet. Återkoppling och bedömning Stöttningen fungerar formativt genom att eleven får snabb återkoppling och kan komma vidare i sitt lärande. Täta kontrollstationer försäkrar läraren om att ingen elev hamnat efter. När det är dags för bedömning i slutet av kapitlen markerar läraren i en matris vilka kunskaper eleven visat. Har läraren då sett för lite av en viss förmåga för att kunna bedöma den går även det att precisera på ett tydligt vis. Smidiga självvärderingar Efter varje kapitel får eleven skatta sina framsteg i en smidig självvärdering. På så sätt blir det möjligt för varje enskild elev att verkligen äga sitt eget lärande. Formulär för kamratbedömning och färdiga diskussionsunderlag underlättar för alla elever att bli aktiva läranderesurser för varandra. Genomtänkt läromedel stöttar dig och eleverna I den digitala förlängningen av boken tränar eleven ordkunskap och lyssnar på uppläsningen av texten. Därifrån är det också enkelt att skriva ut sidor på papper för att kunna bearbeta texten med penna i hand eller få en fysisk checklista att bocka av medan man steg för steg löser en uppgift. Digitalt läromedel I detta digitala läromedel finns samtliga texter inlästa med textföljning. Här finns även en mängd självrättande övningar till alla kapitel och dessutom ett formativt stöd som hjälper eleven att bedöma sitt eget lärande. Svenska i toppform – Digitalt klasslicens säljs som enanvändarlicens och är giltig ett år från aktiveringsdatum. I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. I samband med köp får du ett e-postmeddelande med instruktioner samt en unik aktiveringskod. Produkten har en begränsad användningsperiod (ett år från aktiveringsdatum). Svenska i toppform finns även som digital elevlicens.
© 2020 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430