Skriften allena?: 21 anledningar att förkasta "sola scriptura", E-bok

av Joel S. Peters
E-bok
Skickas direkt via e-post

De olika protestantiska kyrkorna och sekterna, som alla direkt eller indirekt avsöndrat sig från den Romersk-Katolska Kyrkan, erkänner inte att Hon på uppdrag av Jesus Kristus har att undervisa människorna om tron, d.v.s. att det "direkta" rättesnöret för tron är Kyrkans undervisning eller magisterium, vilket i sin tur baserar sig på såväl Skriften som Traditionen som "indirekta" rättesnören för tron eller "troskällor". Istället har man alltsedan Martin Luthers dagar inom protestantismen velat göra gällande principen om "sola scriptura", "skriften allena", vilken i praktiken innebär att den enskildes samvete och personliga tolkning av skriften görs normerande för tron och moralen. Inte undra på att det idag finns tusentals olika protestantiska kyrkor och sekter, stiftade av olika heresiarker med motstridiga uppfattningar i även de mest grundläggande teologiska och moraliska frågor. I denna skrift presenteras 21 övertygande argument mot läran om "sola scriptura", vilka sammantaget levererar en formidabel kritik av denna lära och fullständigt undergräver dess och därmed också protestantismens trovärdighet.

Joel S. Peters är en amerikansk katolsk skribent och lärare, som främst gjort sig känd som apologet. Hans mest spridda skrift är den här översatta som först publicerades på engelska 1999.

SKU 9789175693774

Mer information:

Isbn 9789175693774
Förlag Books on Demand
Utgivningsdatum 9 dec. 2016
Typ E-bok
Format Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Författare Joel S. Peters