Skills åk 3 Lärarwebb 12 mån

av Fiona Miller, Catherine Edholm
desktop-computer Digitalt läromedel
wifi Kräver internetuppkoppling
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Skills är ett inspirerande läromedel med en noga genomtänkt arbetsgång som fångar elevernas intresse och utvecklar deras språkkunskaper genom att träna samtliga färdigheter. Dessutom möjliggör Skills alla elevers progression utifrån deras nivå genom ett skräddarsytt, nivåuppdelat webbmaterial som främjar läs- och ordförståelse.

SKU 9789127462847

Beskrivning / Skills åk 3 Lärarwebb 12 mån

Boken består av sex kapitel. Varje kapitel inleds med en kapitelbild och en rytmisk sång som väcker diskussion, skapar förförståelse och förbereder eleverna för det kommande arbetet. Varje kapitel innehåller en skönlitterär berättelse med tillhörande rikt bildmaterial som utvecklar elevernas läsförståelse. I Skills presenteras nytt språk tydligt och explicit med hjälp av bilder som bygger upp elevernas ordförråd. Självklart får eleverna lyssna på och träna på interaktions- och uttalsövningar. Varje kapitel avslutats med ett skrivmoment som man arbetar med enligt cirkelmodellen, ett stöttande och pedagogiskt arbetssätt. 

Textbook Åk 3

I Skills Textbook möter eleverna:
Peanut’s tale – en underhållande följetong om Peanut och hennes vänner
Goodie bag –Ord och ordkonstruktioner som hör till kapitlets tema
Get talking – dialoger, dikter, rim och uttalsövningar
Writing Skills – exempeltexter för att arbeta enligt Cirkelmodellen

Workbook med Elevwebb (två nivåer)

I Skills Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse, hörförståelse, interaktion samt befäster nytt språk och grammatik.

I avsnittet Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. De stöttas i att producera egna texter genom grafiska strukturer och uppmuntras skriva utifrån förmåga. En text med kul fakta om bland annat den engelsktalande världen avslutar varje kapitel.

Elevwebben: språkutveckling med stöttning och utmaning

På Skills Elevwebb får dina elever möjligheten att vidareutvecklas på sin nivå. Elevwebben har två spår, Fly high och Run ahead. Båda spåren har ett gemensamt mål – att förstärka läsförståelse och öka ordförståelse. I Elevwebben möter eleverna en rolig parallellberättelse till Peanut's tale i Textbook, skriven på två nivåer. I det utmanande spåret arbetar eleverna med text och frågor först för att sen träna på nytt språk. I det stöttande spåret arbetar eleverna med vokabulären som de möter i kapitlet först för att sedan arbeta med text och frågor. Olika startpunkter med samma destination. Alla vinner med Skills Elevwebb! Elevwebben följer med Workbook.

Teacher’s Guide

Teacher’s Guide bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Där finns instruk­tioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförstå­else, arbeta med texterna gemensamt samt utmana eleverna till eget arbete och produktion. Du som lärare får guidning genom cirkelmodellens fyra steg samt kopieringsunderlag, bildkort och spel. I Teacher’s Guide ingår en lärarwebb (12 mån) med ljudfiler till hörövningar, facit, kapitelbilder, exempeltexter och grafiska stödstrukturer.

Lärarwebb

Lärarwebben ingår i Teacher's guide under 12 månader. Lärarwebben kan också köpas separat på årslicens.

Med lärarwebben får du tillgång till:

  • Ljudfiler till höröv­ningarna
  • Undervisningsstöd till alla kapitel t.ex. samtalsbilder, exempeltexter och gra­fiska stödstrukturer
  • Bildordlistor med och utan text
  • Textbook Digital
  • Teacher’s Guide Digitalbok
  • Kopieringsunderlag som nedladdningsbara PDF- er
  • Facit
  • Uppföljning av elevövningar i Elevwebben

Mer information:

Isbn 9789127462847
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Utgivningsdatum 6 okt. 2023
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Grundskola FK-3
Språk Svenska
Författare Fiona Miller, Catherine Edholm