Skildring av Västmanland år 1896. Återutgivning av historisk text, E-bok

av Herm. Hofberg, J. P. Velander
E-bok
Skickas direkt via e-post

I den här e-boken får du veta mer om landskapet Västmanland.

Du får en spännande inblick i hur man såg på dess historia och natur i slutet av 1800-talet. Du kommer nog att bli överraskad av att skildringen handlar mer om satsningar på fabriker, gruvor och industri än skog och natur.

E-boken innehåller också flera spännande historiska händelser och anekdoter om flera av våra mest kända kungar.

Den här texten publicerades i december 1896 i boken ”Genom Sveriges bygder – Skildringar af vårt land och folk” med rubriken ”Västmanland”.

Texten skrevs ursprungligen av den svenske fornforskaren Herman Hofberg (1823–1883) för en tidigare upplaga av boken (1882). Hofberg var sin tids Herman Lindqvist och arbetade på Nationalmuseum. Den texten som finns i den här e-boken redigerades till vissa delar år 1896 av författaren J P Velander (1848–1911).

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

SKU 9789177551522

Mer information:

Isbn 9789177551522
Förlag E-boksförlaget
Utgivningsdatum 10 dec. 2019
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Författare Herm. Hofberg, J. P. Velander
Co editor Mikael Jägerbrand