Ship To Gaza : Estelle-aktionen

Bok
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Ship to Gaza kom inte ända fram den gången heller. Men som det påpekades i en TV-4 sändning några månader senare, budskapet kom fram: blockaden måste hävas! Det här är berättelsen om Estelle-aktionen.

SKU 9197873748151

Beskrivning / Ship To Gaza : Estelle-aktionen

I juni 2012 avseglade Ship to Gaza och Estelle från Umeå. Frivilliga hade lagt ned hundratals obetalda arbetstimmar på att göra den till segelskonare ombyggda trålaren sjöduglig. Vid midsommar inleddes den 5000 sjömil långa färden mot Gaza, den lilla palestinska enklaven vid Medelhavets strand som sedan sommaren 2007 belägrades av grannstaterna Israel och Egypten. Syftet med seglatsen var att uppmärksamma, bryta och på sikt bidra till att häva den omänskliga, olagliga och för alla parter fördärvliga blockaden.

Mer information:

Isbn 9197873748151
Förlag Bokförlaget Korpen
Utgivningsdatum 1 apr. 2014
Typ Bok
Format Häftad
Språk Svenska