Samtal om tal, E-bok

av Karin Bengtsson, Iréne Johansson
E-bok
Skickas direkt via e-post

Denna bok handlar om det mänskliga talet. Barnet lär sig att rikta sitt lyssnade och förstå andras tal. Samtidigt förvärvar barnet viktiga kunskaper om språkets delar som brukar kallas fonologi och prosodi och lär sig att göra sådana rörelser i talorganen att talade ord, fraser och satser bildas. Boken innehåller ett teori- och ett metodikavsnitt samt ett längre appendix med presentationer av material. 

Boken skrevs och publicerades som en forskningsrapport 2002 utifrån de erfarenheter som gjordes inom forskningsprojektet ”Tal-, mun- och bettfunktion hos barn med Downs syndrom” 1993 – 2003. Projektets material och metodik utprövades samtidigt på barn, unga och vuxna med olika diagnoser på olika håll i Sverige och Norge. En modell för talträning presenteras i boken där den bärande tanken är att barnens egen medvetenhet och kunskaper om tal är viktiga förutsättningar för utvecklandet av talets färdigheter. Centralt i bokens övningar är hjälpmedlet mutterplatta.

SKU 9789187465550

Mer information:

Isbn 9789187465550
Förlag Hatten Förlag
Utgivningsdatum 8 sep. 2017
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Språk Svenska
Författare Karin Bengtsson, Iréne Johansson