Ångerrätt, retur & rekklamation

Laddar ...

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar (ångerfrist) från det datum varan mottagits. Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom ångerfristen. Du kan kontakta oss via [email protected] alternativt använda Konsumentverkets standardformulär som du hittar på http://www.konsumentverket.se.

 

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av ångerrätten står du för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Ångerrätten gäller ej för plomberade cd-skivor, datorprogram, interaktiva böcker, ”print-on-demand”- böcker och liknande. Om eventuell plombering har brutits gäller heller inte ångerrätten.

Returnera gärna varorna tillsammans med fakturan alternativt en kopia av den för att underlätta och påskynda vår hantering av ärendet.

Du får själv stå för returfrakten. Ange returorsak "Ångerrätt". Varor får inte returneras som postförskott eller efterkrav.

Reklamationer

För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss på[email protected] Du får då information hur du ska skicka tillbaka boken på vår bekostnad.

Om du vill ha en ny bok skickar vi dig en ersättningsbok, förutsatt att boken finns tillgänglig.

Om du istället vill ha pengarna tillbaka eller om vi inte kan ersätta dig med en ny bok, gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta boken i retur. En återbetalning görs till dig inom 30 dagar. 

© 2019 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430