Religion och sånt 1 Onlinebok (12 mån)

av Börge Ring
Digitalt läromedel
Kräver internetuppkoppling
Skickas via e-post inom 3 timmar under dagtid

Religion och sånt 1 vänder sig främst till gymnasiets yrkesprogram. Tilltalet är personligt och utgår från elevers och ungdomars livsvärld utan att tappa djup i ämne och framställning. De olika religionernas centrala budskap, etik och reflektion kring de stora livsfrågorna går som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en kort sam...

SKU 9789147916788

Beskrivning / Religion och sånt 1 Onlinebok (12 mån)

Religion och sånt 1 vänder sig främst till gymnasiets yrkesprogram. Tilltalet är personligt och utgår från elevers och ungdomars livsvärld utan att tappa djup i ämne och framställning. De olika religionernas centrala budskap, etik och reflektion kring de stora livsfrågorna går som en röd tråd genom boken. Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning. Religion och sånt 1 innehåller även många och varierade uppgifter som inbjuder till diskussion, eftertanke och ställningstagande. Den reviderade upplagan inleds med ett helt nytt kapitel som tar upp livsåskådningar på ett mer övergripande sätt. Därefter följer ett kapitel om etik som ger grund för diskussioner om livsfrågor. Detta följs av naturfolkens religioner och de fem världsreligionerna. Kvinnornas roll och religionsutövningen i dagens Sverige behandlas utförligt. Boken avslutas med tre avsnitt som behandlar nya religiösa rörelser, som New Age, esoteriska rörelser samt sekter.

Mer information:

Isbn 9789147916788
Förlag Liber
Utgivningsdatum 11 nov. 2013
Typ Onlineprodukt
Upplaga 4
Utbildningsnivå Gymnasieskolan
Språk Svenska
Serie Religion och sånt
Författare Börge Ring