Öva & pröva åk 6 Lärarwebb + elevlicens 12 mån

av Malin Fransson
desktop-computer Digitalt läromedel
wifi Kräver internetuppkoppling
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Öva & pröva består av tre övningsböcker som tränar elevernas läsförståelse. Använd Öva & pröva i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4, 5 och 6.

SKU 9789127468108

Beskrivning / Öva & pröva åk 6 Lärarwebb + elevlicens 12 mån

Olika läsförståelseprocesser

Läsförståelseuppgifterna i Öva & pröva testar fyra olika läsförståelseprocesser:

  • uppmärksamma och återge explicit uttryckt information
  • dra enkla slutsatser
  • tolka och integrera idéer och information
  • granska och värdera innehåll, språk och textelement.

Läsförståelseprocesserna känns igen från läsförståelsedelarna i NP.

Tre teman

Öva & pröva består av tre arbetsböcker: en för årskurs 4, en för årskurs 5 och en för årskurs 6. Varje bok innehåller tre allmänmänskliga teman. I temana får eleverna läsa en skönlitterär text och en sakprosatext. I Öva & pröva möter eleverna berättelser, dikter och utdrag ur romaner. De får också läsa faktatexter, nyhetsartiklar och recensioner.

Till varje text finns uppgifter som testar läsförståelsen, både flervalsfrågor och frågor där eleverna ska skriva svar.

Varje tema introduceras med en illustration som väcker nyfikenhet och aktiverar elevernas förförståelse.

Lärarwebb

Till Öva & pröva finns en lärarwebb till varje årskurs. I lärarwebben finns det gott om uppgifter som kan användas före, under och efter arbetet med texterna i Öva & pröva. Där ingår också 120 elevlicenser till ett fjärde tema, som eleverna kan göra digitalt som en förberedelse inför NP. Lärarwebben innehåller även facit och autentiska exempelsvar på läsförståelseuppgifterna.

Alla texter i Öva & pröva är inlästa och ljudfilerna får du tillgång till via lärarwebben.

Mer information:

Isbn 9789127468108
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Utgivningsdatum 8 feb. 2024
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Grundskola 6-9
Språk Svenska
Författare Malin Fransson