Laddar ...

Organisk-kemisk nomenklatur: En introduktion till det kemiska språket, E-bok

av Uno Svensson
E-bok
86,94 kr
I Lager
Skickas direkt via e-post
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789180071079
Typ E-bok
Förlag Books on Demand
Längd 0
Format 100
Författare Uno Svensson
Publiceringsdatum 17 juli 2020
Författaren till boken Organisk-kemisk nomenklatur - En introduktion till det kemiska språket vänder sig i sin framställning främst till alla studerande och yrkesverksamma som behöver en handbok i grundläggande organisk-kemisk nomenklatur. Det genomgående temat i boken är IUPAC:s substitutiva nomenklatur, men även mer speciella områden, t.ex. ringsystem och isotopiskt modifierade föreningar, behandlas. Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel på namnkonstruktion. Många exempel på ringnomenklatur har hämtats från läkemedelsområdet, och behandlingen av aminosyrenomenklatur är mer utförlig än tidigare. Uno Svensson var fram till sin pensionering år 2011 universitetslektor i organisk kemi vid Farmaceutiska Fakulteten, Uppsala Universitet.
© 2019 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430