Om lifvet i Sverige under hednatiden – Bronsåldern. Återutgivning av text från 1878, E-bok

av Oscar Montelius
device-tablet E-bok
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Den här e-boken beskriver en av de mest intressanta perioderna i den svenska historien – bronsåldern.
Här får du läsa om de många typerna av fornminnen som skapades under de århundradena då den skimrande bronsen tog över.

I texten får du veta mer om de många arkeologiska fynd man hade gjort redan i slutet av 1800-talet.   

Den här texten publicerades ursprungligen år 1878 i boken ”Om lifvet i Sverige under hednatiden – Andra öfversedda upplagan med 97 träsnitt”. Det här var den första svenska lättlästa arkeologiska boken och den publicerades i en rad upplagor i mer än 30 år, från 1873 tills 1905. Den översattes också till både tyska och engelska.

Författare till texten är arkeologen Oscar Montelius (1843–1921) som var landets ledande forskare i flera årtionden. Flera av hans publikationer används fortfarande som läro- och referensböcker.  

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den ord, namn och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi kompletterat originaltexten med en ordlista och en lista över dåtidens måttenheter.

SKU 9789177553724

Mer information:

Isbn 9789177553724
Förlag E-boksförlaget
Utgivningsdatum 7 feb. 2020
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Författare Oscar Montelius
Co editor Mikael Jägerbrand