Laddar ...

Nordisk Socialrättslig Tidskrift 11-12, 2015, E-bok

av Lotta Vahlne Westerhäll
E-bok
293,93 kr
I Lager
Skickas direkt via e-post
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789173350495
Typ E-bok
Förlag Santérus Academic Press Sweden
Format 100
Författare Lotta Vahlne Westerhäll
Publiceringsdatum 7 okt. 2015
Skriv din egen recension
Du recenserar:Nordisk Socialrättslig Tidskrift 11-12, 2015, E-bok
Nordisk Socialrättslig Tidskrifts målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Den nordiska forskningssamverkan är det primära syftet men också kunskap om och påverkan på nationell lagstiftning från ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är centralt.

Detta nummer rymmer sex artiklar på fyra olika språk:

TITTI MATTSSON, som är professor i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet har på svenska skrivit:

"Att beforska barn och unga i hem, skola, samhällsvård och kriminalvård"

HELGA AUNE, som är Postdoktor, Ph.d., Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo har tillsammans med GRO NYLANDER, dr. med., spesialist i fødselshjelp, kvinnesykdommer og medisinsk genetikk, tidligere overlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus på norsk skrevet:

"Barseltid et faktum – Barselpermisjon en rettslig sannhet"


FREYA SEMANDA, er Ph.d.-stipendiat, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og INGRID HARTELIUS DALL, som er cand.jur. Børns vilkår, har tilsammen på dansk skrevet:

"Myndighedernes erstatningsansvar ved omsorgssvigt af børn"


CAROLINE ADOLPHSEN, er post.doc., ph.d. på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og NICOLAJ SIVAN HOLST, som er adjunkt, ph.d. på Juridisk Institut, Aarhus Universitet har tilsammen på dansk skrevet:

"Magtanvendelse i danske skoler og dagtilbud"

PETER  VANGSGAARD er cand. jur., adjunkt i socialret og retssociologi på Juridisk Institut, Aalborg Universitet og har på dansk skrevet:

"'Kompleksitetskortet' og dets teoretiske baggrund i et naturalistisk
perspektiv på socialretslæren-/metodikken"

TOSHIKO KANNO professor of Law at Hokkaido University of Education,
Sapporo in Japan has in English written:

"Stimulating Increased Birth Rates by Law"

Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt, socialrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
© 2020 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430