Moderna historier : skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt , E-bok

device-tablet E-bok
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Från tidigt 1800-tal och drygt hundrafemtio år framåt växte ett modernt samhälle fram i Sverige. Omfattande sociala, ekonomiska, politiska och tekniska förändringar skapade nya livsvillkor för många svenskar. På vissa områden skedde utvecklingen gradvis och långsamt, på andra präglades den av snabba skiftningar och tvära kast. Följden blev ett komplext samhälle där gamla strukturer nöttes mot nya och där äldre uppfattningar utmanades av oprövade tankar och idéer.

I Moderna historier använder fem historiker skönlitteratur för att belysa olika moderniseringsprocesser i Sverige under 1800- och 1900-talen, och texterna gör nedslag i dåtidens diskussioner om såväl varukonsumtion som kvinnoklädsel och trafiksäkerhet. I romaner och noveller speglas samhällsförändringarna i en mänsklig och individualiserad form. Fiktionen gestaltar människors förutsättningar och möjligheter och låter historikern upptäcka paradoxer, kontraster och diskrepanser som sällan blir synliga i andra källor. Skönlitteraturen öppnar på så vis för nya tolkningar av det moderna samhällets framväxt.

SKU 9789187351792

Mer information:

Isbn 9789187351792
Förlag Nordic Academic Press
Utgivningsdatum 7 jan. 2016
Typ E-bok
Format Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Editor in chief Ulrika Lagerlöf Nilsson, Henric Bagerius