Matteresan 1-2 Elevwebb Individlicens 12 mån

av Erika Tengrud
Digitalt läromedel
Kräver internetuppkoppling
Skickas direkt via e-post

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del.
Med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.
Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.

SKU 9789140678188

Beskrivning / Matteresan 1-2 Elevwebb Individlicens 12 mån

Matteresan är ett matematikläromedel för grundsärskolans senare del. Tidigare har elever i särskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på grundsärskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.

Matteresan Elevwebb 1-2 är elevens komplement till Matteresan 1 och 2. Matteresan Elevwebb innehåller bland annat övningar direkt kopplade till målen i grundböckerna. Här finns också grundböckernas målsidor, matteordlistor samt faktarutor. Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.

Matteresan passar dig som:
• undervisar i matematik på grundsärskolans senare del
• vill ha ett läromedel med luftig och tydlig layout där eleverna skriver direkt i böckerna vilket också hjälper dem att fokusera
• vill ha målbeskrivning som inleder varje kapitel
• önskar att matematiska begrepp presenteras i en lista inför varje kapitel
• vill ha ett avslutande avsnitt med repetitionsuppgifter

Författaren Erika Tengrud är MaNO-lärare och har arbetat med elever i särskolan i Malmö sedan 2004.

Mer information:

Isbn 9789140678188
Licenstid 12 månader
Förlag Gleerups Utbildning AB
Utgivningsdatum 16 jan. 2015
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Grundskola 6-9
Språk Svenska
Serie Matteresan
Författare Erika Tengrud