Mänskligt - Psykologi 1 och 2b

Mänskligt - Psykologi 1 och 2b

av Katri Cronlund, Gabriella Bernerson
Bok
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Under våren 2017 utkommer den första boken i vår nya läromedelsserie i psykologi: Mänskligt. Allt är nyskrivet och helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll, syfte och kunskapskrav. Vi vill väcka dina elevers nyfikenhet och har tagit med nutida forskning.

SKU 9789152344460

Beskrivning / Mänskligt - Psykologi 1 och 2b

Mänskligt - Psykologi 1 och 2b vill hjälpa eleverna till större förståelse för sig själva och andra samt ge möjlighet att se människan i ett helhetsperspektiv. Därför visar boken på sambanden och sätter in teorier och kunskaper i sammanhang som är relevanta i vår samtid. Till stöd för förståelsen finns både modeller och bilder. Boken vill väcka elevernas nyfikenhet och har tagit med nutida forskning och nya kunskapsfält. Psykologin och dess innehåll är historiska produkter. Eleverna ges möjlighet att förstå teorier utifrån den tid då de växte fram. Ur innehållet: Psykologi 1: Människan i fokus - psykologin blir vetenskap, Människan som informationsbehandlare - kognitionspsykologi, Människan som biologisk varelse - biologisk psykologi, Människan som social varelse - socialpsykologi, Människan i harmoni - självbilder och identitet, Människan under påfrestning - stress och kriser. Psykologi 2: Psykologin i samhället, Människans olika personligheter, Människan i ständig utveckling, Människan i psykisk ohälsa, Den kulturella och mediala människan, Forskning och vetenskap inom psykologin. Boken är avsedd för studerande som läser psykologikurserna 1 eller 2b på gymnasienivå.

Mer information:

Isbn 9789152344460
Förlag Sanoma Utbildning
Utgivningsdatum 18 juni 2018
Typ Bok
Format Flexband
Utbildningsnivå Gymnasieskolan
Språk Svenska
Antal sidor 300
Författare Katri Cronlund, Gabriella Bernerson