Laddar ...

Kontakt Språkhandboken Digital

av Marie Wejrum
Digitalt läromedel
Läs mer
118,50 kr
I Lager
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789127441965
Typ Onlineprodukt
Förlag Natur & Kultur Digital
Språk Svenska
Längd 160 sidor
Författare Marie Wejrum
Utbildningsnivå Grundskola 6-9
Publiceringsdatum 15 feb. 2016
Skriv din egen recension
Du recenserar:Kontakt Språkhandboken Digital
Komplett läromedel i svenska och sva

Nu kommer det uppskattade svenskläromedlet Kontakt som stadiebok. Allt du behöver om du undervisar i svenska eller sva på högstadiet! Här finns 28 färdigplanerade arbetsområden som du enkelt kombinerar med ditt eget material.

Från förmågor till bedömning

Kontakt stadiebok täcker kursplanens innehåll för åk 79. Bokens innehåll är fördelat i 28 fristående arbetsområden som tydligt vägleder eleven från början till slut. Från vilka förmågor som ska tränas, genom texter och övningar, till den avslutande slutuppgiften där allt knyts ihop. Alla 28 slutuppgifter har i lärarhandledningen en tillhörande bedömnismatris som ger stöd i vad som ska bedömas i respektive uppgift. Bedömningsmatrisen kan förslagsvis även användas tillsammans med eleverna i klassrummet som underlag i diskussioner kring förmågor och kunskapskrav i respektive arbetsområde.

Kontakts struktur, med tydlig början och tydligt slut, gör det enkelt för dig som lärare att kombinera läromedlet med ditt egna material. Dessutom sparar du tid eftersom du får 28 färdigplanerade arbetsområden att använda när det passar dig!

Så här fungerar ett arbetsområde i Kontakt: 1) Förmågorna och centralt innehåll presenteras

I början av varje arbetsområde får eleverna en genomgång av vilka förmågor de kommer att träna på och vilket centralt innehåll de ska jobba med i kommande arbetsområde.

2) Mönstermall skapar förståelse

Därefter studerar eleverna en mönstermall för vad de senare i arbetsområdet själva ska producera. Det kan bland annat vara ett reportage, en skönlitterär text eller ett sommarprogram från radion.

3) Läs och öva och läs igen!

Efter mönstermallen tränar eleverna på att utveckla de inledande förmågorna genom övningar i anslutning till mönstermallen.

4) Slutuppgift och bedömning

Samtliga arbetsområden avslutas med en slutuppgift. I den visar eleverna att de utvecklats genom att tillämpa allt de lärt sig. För dig som lärare finns bedömningsmatriser till varje slutuppgift i lärarboken.

Nyskrivna arbetsområden som är särskilt relevanta för sva-elever Reviderat och nyskrivet

Innehållet i Kontakt stadiebok är en reviderad upplaga av Kontakts två tidigare huvudböcker. Innehållet är uppdaterat och aktualiserat för att ännu mer möta det klassrum som finns i dagens skola. Det finns även två helt nyskrivna arbetsområden som bland annat lägger fokus på metakognitiva strategier, uttal och grammatik. De här delarna är särskilt relevanta för sva-elever.

Ett urval av arbetsområden ur Kontakt stadiebok:

* Att skriva en recension
* Att läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur
* Att utveckla och förbättra en text
* Att arbeta källkritiskt
* Att förstå ord och ordbildning i svenskan
* Att utveckla grammatisk förståelse
* Att tala, argumentera och diskutera
* Att berätta utifrån ett manus

Innehållet finns även tillgängligt i två huvudböcker

Innehållet i Kontakts stadiebok finns även tillgängligt i två huvudböcker, med undantag från stadiebokens nyskrivna delar i sva och grammatik. I övrigt fungerar det på samma sätt.

Arbetsområdena i böckerna är helt fristående från varandra. Du väljer själv i vilken ordning du vill använda dem. Om du vill kan du även arbeta med Huvudbok 1 i åk 7 och halva åk 8 för att sedan gå över till Huvudbok 2.

Så använder du huvudböckerna

Arbetsområdena i böckerna är helt fristående från varandra. Du väljer själv i vilken ordning du vill använda dem. Om du vill kan du även arbeta med Huvudbok 1 i åk 7och halva åk 8 för att sedan gå över till huvudbok 2.

Skillnaden mellan Huvudbok 1 och 2

Huvudbok 1 är något enklare än Huvudbok 2 där eleverna ska förhålla sig till fler antal förmågor och de mer avancerade delarna ur det centrala innehållet.

Digitalt

Huvudbok 1 och 2 finns som digitalböcker där eleven kan jobba extra med förförståelse, hörförståelse, läsförståelse, ordkunskap samt fördjupning av färdigheter genom extraövningar. Genom detta tilläggsmaterial passar digitalböckerna extra bra för sva-undervisning.

Lärarhandledning undervisningstips och 28 bedömningsmatriser

Kontakts lärarhandlening synliggör hur huvudböckernas innehåll är kopplat till kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Du får även undervisningstips till varje arbetsområde och bedömningsmatriser till alla slutuppgifter.

I den inledande översikten ser du snabbt vilket centralt innehåll som finns i de olika arbetsområdena.

Boken ger dig även pedagogiska tips, bland annat hur du startar ett arbetsområde och skapar progression i din undervisning.

Du finner även en bedömningsmatris kopplad till varje slutuppgift i elevernas två huvudböcker = 28 matriser.

© 2020 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430