Kommentar till Johannes-prologen, E-bok

E-bok
Skickas direkt via e-post

Johannes-prologen består av de första 18 verserna av Johannes-evangeliet, vars berömda inledningsord lyder: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” Få texter har utövat ett större inflytande på Västerlandets tänkande och andliga liv, och för den kristna teologien och filosofien är den däri presenterade läran om Logos, det gudomliga Ordet, genom vilket allting är skapat, Ordet som vart kött i Jesus Kristus, helt och hållet grundläggande. Johannes-prologens teologiska betydelse framgår också därav att den, eller för att vara exakt dess fjorton första verser, normalt reciteras i slutet av varje traditionellt firad katolsk mässa.

Föreliggande översättning omfattar den inledande delen av S:t Thomas ab Aquinos synnerligen omfattande kommentar till Johannes-evangeliet. Just det parti som här översatts har av den kände thomistiske filosofen Josef Pieper kallats ”den mest storstilade formulering av Logos-läran som finns i den västerländska teologin” och har av den ledande Thomas-forskaren och Thomas-biografen James Weisheipl framhållits som oöverträffad bland Thomas’ många verk om Den Heliga Skrift.

S:t Thomas ab Aquino (1224/25-1274) är utan tvekan en av Västerlandets största och mest inflytelserika tänkare och därtill portalgestalten inom den katolska filosofien. I motsats till vad som gäller för de flesta andra kända filosofers skrifter har av hans enorma produktion endast ringa brottstycken översatts till svenska språket, ett faktum som både vittnar om och bidrar till att förklara det karga intellektuella klimat som råder i Sverige.

Summa theologica är ju S:t Thomas ab Aquinos mest berömda verk, vari den kristna trons grunder framläggs och försvaras med stor bravur, men han författade också ett mycket stort antal andra skrifter i olika genrer, bl.a. kommentarer till olika delar av Bibeln, t.ex. till Matteus- och Johannes-evangelierna. Det är alltså den inledande delen av kommentaren till Johannes-evangeliet som i svensk språkdräkt framläggs i denna volym.

 

SKU 9789175692753

Mer information:

Isbn 9789175692753
Förlag Books on Demand
Utgivningsdatum 14 apr. 2015
Typ E-bok
Format Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Editor in chief Erik Persson