Laddar ...

Klara svenskan åk 5 Elevbok Tala, läsa, skriva Dig

av Pär Sahlin , Michaela Eriksson
Digitalt läromedel
Läs mer
103,50 kr
I Lager
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789127450912
Typ Onlineprodukt
Förlag Natur & Kultur Digital
Språk Svenska
Författare Pär Sahlin, Michaela Eriksson
Utbildningsnivå Grundskola 4-6
Publiceringsdatum 13 mars 2017
Skriv din egen recension
Du recenserar:Klara svenskan åk 5 Elevbok Tala, läsa, skriva Dig

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, t.ex. planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken.

Arbeta utifrån cirkelmodellen
I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av formativ bedömning utifrån den så kallade cirkelmodellen för genrebaserad undervisning. Med gemensamt kunskapsbygge och tydlig vägledning rustas eleverna till att bli kreativa och självständiga textskapare.

Elevbok Tala, läsa, skriva
Boken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: återberättande text, faktatext, berättande text och instruerande text.

Den digitala övningsboken är inte avsedd att skriva i. Eleven jobbar med skrivhäfte vid sidan av. Digitalboken är identisk med den tryckta boken, men innehåller dessutom ljudet till hörövningarna. Här kan du även lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. Naturligtvis uppdateras digitalboken kontinuerligt.

Licenstid: 365 dagar
© 2020 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430