Laddar ...
Livskonsten

Livskonsten

Rytm : en filosofisk tänkebok

Rytm : en filosofisk tänkebok

Jean-Paul Sartre : filosofi, konst, politik, privatliv

239,00 kr
Skickas inom 1-2 arbetsdagar
Isbn 9789173746380
Förlag Bokförlaget Korpen
Publiceringsdatum 1 jan. 1995
Media format Bok
Format Inbunden
Upplaga 1
Språk Svenska
Längd 328 sidor
Författare Dag Østerberg
Översättare Andersson, Sten
Alternativa produkter
av Dag Østerberg
Bok
Den norske sociologen Dag Østerberg ger här en helhetsbild av den allsidige och inflytelserike filosofen och författaren Jean-Paul Sartre ? "vår tids Voltaire".
Dag Østerberg lägger huvudvikten vid filosofin, ett självklart val eftersom Sartre själv satte sina filosofiska verk högst. Han visar att situationen är nyckelbegreppet i Sartres tänkande och att han genomgick tre stadier: från en estetisk livssyn till en existentiell och praktisk situationism. På Sartres filosofiska fält urskiljer Østerberg fem ämnesområden: friheten, äktheten, nödvändigheten, framtiden och handlingen samt fantasin och ämnena. På konstens fält behandlar Østerberg det skönlitterära författarskapet: romanerna, novellerna och dramerna.
Sartres politiska verksamhet var ända sedan tiden efter andra världskriget betydande. Med tidskriften Les Temps Modernes som ett viktigt forum engagerade han sig i Algeriet-kampen, hyllade (och tog avstånd från) Castros Kuba, deltog i Vietnamtribunalen, stödde 1968 års studentuppror och formulerade sig över huvud taget i de flesta av tidens frågor.
Slutligen gör Østerberg en rundvandring på det privata fältet och använder Sartres biografiska metod (från bl. a. det stora arbetet om Flaubert, "L´ idiot de la famille") på honom själv. Han diskuterar fenomenet Sartre och ställer en rad frågor: Hur väl hänger Sartres praxis på de olika områdena samman? Varför fick Sartre sin särskilda image, hur förändrades den över tid, och hur förhöll han sig till den? Varför var han så allsidig? Varför strävade han efter styrka och vilka blev denna styrkas svaga sidor? Boken mynnar ut i reflektioner om vår tids ekonomiska kris, om miljöfrågan och världssamfundets allt tätare integration ? i ljuset av Sartres situationsfilosofi.

"Det är helt enkelt en av 90-talets viktigare böcker; en bok om ett filosofiskt bygge skriven på en prosa som öppnar resonemang och gör läsaren till medskapande." (Bengt Söderhäll, Gefle Dagblad.)

"... en suverän biografi över en av vårt sekels mest imponerande intellektuella gestalter." (Björn Rosdahl, HD.)

"... en både originell och spännande idébiografi ... När Østerberg skriver ? med skarp distans ? om filosofens liv är det oupphörligt underhållande." (Per Wirtén, Arena.)

"... en imponerande bok ... ett självständigt genomarbetande av Sartres hela författarskap ? en konfrontation mellan en tänkare och en annan." (Morgenbladet, Oslo.)
Skriv din egen recension
Du recenserar:Jean-Paul Sartre : filosofi, konst, politik, privatliv