It’s Christmas Time! - DigiRead A, E-bok

av John Præstegaard
E-bok
Skickas direkt via e-post

It’s Christmas Time! introducerar läsaren till de första grundläggande begreppen som behövs för att berätta om vad man gör i juletid. Till sist uppmanas läsaren til att berätta om sina egna aktiviter under julen.

It’s Christmas Time! är anpassad till de första självständiga
läsaktiviterna på engelska från ca första klass. Det språkliga temat i denna DigiRead-bok är Time och introducerar barnet till de första begreppen till för kommunikation om julens aktiviteter på engelska.

Texten är inläst på brittisk engelska av en engelsk skådespelare. Uppläsningen kan pausas efter behov.

DigiRead A är uppbyggd med många upprepningar och
illustrationer som stödjer läsförståelsen.


QR-bok ger tillgång till ljud- och filmstöd för läsarens självständiga läsning. Skanna QR-koden på sida 2 med en smartphone eller surfplatta och få åtkomst till inlästa texter.

SKU 9788772121178

Mer information:

Isbn 9788772121178
Förlag DigTea
Utgivningsdatum 30 aug. 2017
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Språk Engelska
Serie Time - DigiRead
Författare John Præstegaard