Insikt Biologi 1 Lärobok Digitalbok

av Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger
desktop-computer Digitalt läromedel
wifi Kräver internetuppkoppling
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Insikt Biologi 1 Lärobok Digitalbok är ett komplett digitalt läromedel i biologi. Med Insikt blir biologikursen både intressant och lättillgänglig för eleverna. Insikt Biologi 1 och 2 vägleder eleverna genom att förklara sammanhangen i biologin på ett klart och tydligt sätt. Böckerna lyfter fram kopplingen mellan det konkreta och det abstrakta, vilket hjälper eleverna att förstå både det uppenbara och det osynliga inom ämnet. Eleverna uppmuntras aktivt att reflektera, analysera och dra egna slutsatser, vilket främjar en djupare förståelse för biologins ämnesområden.

Läroboken börjar med att introducera det vetenskapliga arbetssättet och följer sedan upp med kapitlet "Så började det", där grundläggande koncept inom cellbiologi och evolution presenteras. Därefter följer kapitlet "Livets utveckling och historia", där evolutionsteorin utförligt förklaras. Efter det följer avsnitten om "Etologi", "Ekologi" och "Genetik". Genetik är en återkommande tema i alla kapitel, då förståelsen för sambandet mellan det mikroskopiska och det makroskopiska är avgörande. Boken avslutas med ett sammanfattande kapitel som utforskar viktiga frågor om människans relation till naturen och belyser framtidsperspektiv på ett positivt sätt. Används på dator eller surfplatta och kräver internetuppkoppling. Licenstid 12 månader.

SKU 9789127430907

Mer information:

Isbn 9789127430907
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Utgivningsdatum 30 sep. 2011
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Vuxenutbildning
Språk Svenska
Författare Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger