Illusionen om vetenskapen, E-bok

Illusionen om vetenskapen, E-bok

av Peter Stenumgaard
E-bok
Skickas direkt via e-post

Vetenskapen har blivit det moderna samhällets Gud. Men kan man lita på vetenskapen? Ny omskakande bok om den moderna vetenskapens dilemma av professor Peter Stenumgaard.

Vetenskapen används idag som vår yttersta referens för att förstå tillvaron, bedöma konkurrerande kunskaps­­områden och att kritisera religiösa livsåskådningar. Vetenskapen har därmed i praktiken blivit det moderna samhällets Gud. Vad som dock är okänt för många är att modern vetenskapsteori visat på fundamentala brister och begräns­­ningar i de vetenskapliga metoder som används. Man har till och med visat att vetenskapen inte kan bevisas vara överlägsen andra sätt att skaffa kunskap om tillvaron och att vetenskap inte är en rationell verksamhet. Den moderna vetenskapens auktoritet är således kraftigt ifrågasatt samtidigt som undersökningar visar att människors förtroende för forskare minskar kontinuerligt. Är vetenskapens inflytande på väg att minska på samma sätt som den 
institutionella kyrkans gjort i västvärlden de senaste 200 åren? Detta skulle i så fall kunna få mycket långtgående konsekvenser i samhället.

Författaren illustrerar vetenskapens fundamentala problem på ett populärvetenskapligt sätt . Han visar med aktuella exempel på vilka konsekvenser detta får för vetenskapliga tvister och livsåskådnings­­debatter.

Om författaren: Peter Stenumgaard är teknologie 
doktor och arbetar till vardags som forskningschef och adjungerad professor. Han har tidigare skrivit boken ”Vetenskap och tro” (XP Media)

"En utmärkt, begriplig och mycket tankeväckande bok full av konkreta exempel."
Sven Reichman, författare, med. dr.

”Utan tvekan är denna bok en frisk fläkt! Den visar klart hur vetenskap är en genuint mänsklig aktivitet, med samma styrka och svagheter som vi människor har. Trots en gedigen akademisk bakgrund inom de ”hårda vetenskaperna” drar sig inte författaren för att visa hur ofta ståndpunkter felaktigt kallats för sanningar. Det är en sak att forskare kan peka på experimentella resultat och observationer. En helt annan att gå från ”fakta” till tolkning och teori. Ett centralt budskap i boken är nämligen att någon sådan fullt tillförlitlig slutledningsprocedur inte finns.”
Per Landgren, Fil. Dr. gästforskare vid Oxford University

"Illusionen om vetenskapen av Peter Stenumgaard utgör ett viktigt inlägg i samhällsdebatten. Den ger en historiskt välförankrad och nyanserad beskrivning av vetenskapens brister och begränsningar, speciellt svårigheterna att exakt definiera vad vetenskap är. Boken förtjänar att läsas av många, såväl forskare som intresserade lekmän. Det är min förhoppning att den ska främja en ärlig och ödmjuk diskussion om hur vetenskap ska bedrivas och presenteras, vilket är viktigt för allmänhetens långsiktiga förtroende."
Ola Hössjer, professor i matematisk statistik

SKU 9789186683283

Mer information:

Isbn 9789186683283
Förlag XP Media
Utgivningsdatum 3 dec. 2013
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Författare Peter Stenumgaard