Laddar ...

Handbok i Klinisk Psykiatrisk Diagnostik

av Mats Adler
Bok
Läs mer
289,00 kr
I Lager
Skickas inom 1-2 arbetsdagar
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789151934181
Typ Bok
Förlag Psykiatriutveckling Sverige AB
Format Danskt band
Språk Svenska
Längd 147 sidor
Table of contents 1. Inledning 9 2. Information och analys 13 2.1 Intervjumetoder 13 2.2 Observation 14 2.3 Analysmodeller 15 2.3.1 Kriteriebaserad diagnostik 15 2.3.2 Prototypal diagnostik 16 2.3.3 Dimensionell diagnostik 18 2.3.4 Klinisk diagnostik 20 3. Aktuell problematik 23 3.1 Stressutlösta diagnoser 25 3.2 Traumautlösta diagnoser 27 3.3 Akuta kognitiva diagnoser 28 3.4 Substansutlösta diagnoser och beroendeframkallande beteenden 30 3.5 Suicid- och våldsriskbedömning 31 3.5.1 Suicidriskbedömning 32 3.5.2 Våldsriskbedömning 33 4. Förlopp 37 4.1 Diagnoser med ett attackvis förlopp 41 4.2 Diagnoser med ett episodiskt förlopp 44 4.2.1 Affektiva diagnoser 44 4.2.2 Episodiska psykosdiagnoser 48 4.2.3 Diagnoser i samband med graviditet och förlossning 49 4.3 Kontextberoende diagnoser 51 4.4 Diagnoser med ett kontinuerligt fluktuerande förlopp 52 4.4.1 Generellt ångestsyndrom 52 4.4.2 Dystymi 53 4.4.3 Tvångssyndrom och relaterade tillstånd 54 4.4.4 Insomni och andra sömnstörningar 55 4.4.5 Ätstörningar 56 4.4.6. Schizofreni och andra primära psykoser 58 4.4.7 Dissociativa störningar 59 4.4.8 Kroppssyndrom (”somatiseringssyndrom”) 60 4.4.9 Faktitia 61 4.4.10 Impulskontrollstörningar 61 4.4.11 Parafilier 62 4.4.12 Sexuella funktionsproblem 63 4.4.13 Könsinkongruens 64 4.5 Diagnoser med ett progredierande förlopp. 66 5. Utveckling 69 5.1 Intellektuell funktionsnedsättning och svagbegåvning 72 5.2 ADHD 74 5.3 Autismspektrumstörning 76 5.4 Ticssyndrom 80 5.5 Utvecklingsrelaterad koordinationsstörning 80 5.6 Andra utvecklingsrelaterade diagnoser 81 6. Personlighet 86 6.1 Femfaktormodellen för normalpersonlighet 87 6.2 Personlighetssyndrom i ICD-11 88 6.3 Kartläggning av personlighetsfunktion 93 7. Screening för diagnoser som ofta döljs 98 8. Psykiskt status 103 9. Sammanvägning av information 109 9.1 Fem vanliga diagnosgrupper och deras handläggning 109 10. Differentialdiagnostik vid komplexa fall 119 10.1 Depression eller anpassningsstörning? 121 10.2 Anpassningsstörning eller kronisk diagnos? 121 10.3 Långvarig nedstämdhet 122 10.4 Trötthet 123 10.5 Svängande humör 125 10.6 Ångestattacker 127 10.7 Akut konfusion med hallucinationer 128 10.8 Tvångsbeteenden eller repetitiva beteenden? 129 10.9 Farliga tankar 130 10.10 Komplex PTSD eller personlighetssyndrom? 131 10.11 Hallucinationer 132 10.12 Vanföreställningar eller övervärdiga idéer? 133 10.13 Personlighetssyndrom eller autismspektrumstörning? 134 10.14 Autismspektrumstörning eller schizofreni? 135 10.15 Social fobi, autism eller personlighetssyndrom?135 10.16 Extrem oordning i hemmet 136 11. Diagnostiska traditioner 140 Bilaga 1 142 Bilaga 2 146
Författare Mats Adler
Utbildningsnivå Högskola/Universitet
Publiceringsdatum 2 dec. 2019
Skriv din egen recension
Du recenserar:Handbok i Klinisk Psykiatrisk Diagnostik
Sagt om boken Handbok i Klinisk Psykiatrisk Diagnostik: "ett av möjliga botemedel som kommer ge oss kliniker mer diagnostiskt självförtroende. Jag rekommenderar den varmt" (professor Mikael Landén, Läkartidningen 200327). "Mats Adlers nya bok kring psykiatrisk diagnostik är den bok jag själv skulle önska att jag hade fått läsa under min psykologutbildning" (psykolog Erik Andersson i Psykologtidningen nr. 3-2020). För att kunna genomföra en träffsäker psykiatrisk diagnostik krävs bra metoder för informationsinsamling och analys. I boken Klinisk Psykiatrisk Diagnostik presenteras en informationsinsamling i sex steg: 1. Aktuella problem. Den aktuella symtombilden och eventuella utlösande faktorer kartläggs. Diagnoser kopplade till yttre stressorer kan identifieras. 2. Förlopp. I det andra steget kartläggs det långsiktiga förloppet sedan symtomdebuten. Olika typer av förlopp och symtombilder tyder på olika diagnoser. 3. Utveckling. I det tredje steget kartläggs individens tidiga utveckling för att undersöka om någon utvecklingsrelaterad diagnos kan ligga till grund för patientens problematik. 4. Personlighet. I det fjärde steget kartläggs patientens personlighet. Personlighetssyndrom kan ge symtom som liknar de flesta andra diagnoser. 5. Screening. I det femte steget kompletteras intervjun med screeningfrågor för sådana diagnoser som ofta döljs på grund av att patienten skäms för sina besvär eller för att det är plågsamt att berätta om dem. 6. Psykiskt status. Under intervjun med patienten ska intervjuaren observera patientens utseende, motorik och beteende vilket kan ge ytterligare vägledning till diagnosen. Efter kapitlen om de sex stegen i informationsinsamlingen följer ett kapitel om hur informationen kan analyseras för att komma fram till en välunderbyggd diagnos. I bokens avslutande kapitel beskrivs hur komplicerade diagnostiska situationer kan hanteras. Boken riktar sig till personal i allmänmedicin och specialiserad psykiatri. Den kan användas vid grund- och vidareutbildning för läkare, psykologer och annan vårdpersonal. Bokens tydliga och lättförståeliga beskrivningar av den diagnostiska processen kan också intressera en bredare publik. Författaren Mats Adler är specialist i psykiatri och allmänmedicin. Han har sedan 2002 varit verksam vid Psykiatri Sydväst vid Huddinge sjukhus, bland annat vid den Affektiva mottagningen och klinikens utredningsenhet. Som forskare vid Karolinska Institutet disputerade 2011 han med en avhandling om mätmetoder i psykiatrin. Han är en ofta anlitad föreläsare och utbildare för läkarstuderande, allmänläkare, specialister i psykiatri, psykologer och annan vårdpersonal.
© 2020 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430