Laddar ...
Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning

Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder

Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder

Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete

199,00 kr
Skickas direkt via e-post
Isbn 9789127829336
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Publiceringsdatum 18 aug. 2021
Media format Onlineprodukt
Språk Svenska
Serie Utbildningsvetenskaplig kärna
Författare Åsa Hirsh, Christian Lundahl
Alternativa produkter
av Åsa Hirsh , Christian Lundahl
Kräver internetuppkoppling
Digitalt läromedel

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Boken täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

  • Vad är bedömning?
  • Vilka kunskaper kan mätas?
  • Hur kan kunskaper mätas?
  • Hur har olika prov- och mätmetoder utvecklats?
  • Vad är skillnaden mellan att mäta individens och systemets prestationer?


Dessutom fokuserar boken Hållbar bedömning på lång- och kortsiktiga konsekvenser av kunskapsbedömningar för såväl elevers som personals bildning och välbefinnande, samt för skolans utveckling.

Sagt om boken:

"Samtliga kapitel är väl grundade teoretiskt och i några avsnitt ges exempel från forskarnas egna studier. Genom att samla så många olika perspektiv på bedömning utgör boken ett mycket värdefullt bidrag till fältet. Helhetsbetyg: 5."
Marie Leijon, BTJ-häftet nr 12, 2021

Skriv din egen recension
Du recenserar:Hållbar bedömning : bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete