Laddar ...
Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning

Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning

Lågaffektivt bemötande i förskolan

Lågaffektivt bemötande i förskolan

Gymnasiearbetet - en handbok Digitalbok

199,00 kr
Skickas direkt via e-post
Isbn 9789127455337
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Publiceringsdatum 21 jan. 2020
Media format Onlineprodukt
Utbildningsnivå Gymnasieskolan
Språk Svenska
Författare Markus Andersson, Mats Andersson, Nils Etzler
Alternativa produkter
av Markus Andersson , Mats Andersson , Nils Etzler
Kräver internetuppkoppling
Digitalt läromedel

Gymnasiearbetet – en handbok är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskapsteorin. Dina elever får både teoretisk kunskap och stöd att steg för steg genomföra sitt gymnasiearbete. Boken kan användas av  eleverna på egen hand och som kursbok i klassrummet. Handboken finns i två olika versioner. Den ena riktar sig till elever på samhällsvetenskapliga programmet, humanistiska programmet och ekonomiprogrammet. Den andra passar elever på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Alla kapitel i boken innehåller övningar så att eleverna kan tillämpa sina kunskaper samtidigt som de planerar och genomför sitt arbete. Handboken tillhandahåller även hjälpmedel som checklistor, exempeltexter och mallar för att stötta eleverna längs vägen.

Boken ger eleven svar på frågorna:

* Varför ska jag skriva ett gymnasiearbete?
* Vilket ämne ska jag välja?
* Hur kommer jag fram till ett syfte och en frågeställning?
* Hur samlar jag in och bearbetar information?
* Hur sammanfattar och presenterar jag mina resultat?

Författarna guidar eleven genom gymnasiearbetets alla faser:

1. Eleven motiveras till att komma igång med sitt arbete.
2. Introduktion till vad det innebär att arbeta vetenskapligt.
3. Genom konkreta exempel och övningar leds eleven fram till att välja ämne, formulera syfte och frågeställningar samt söka information.
4. Introduktion till olika metoder samt verktyg för att säkerställa att undersökningen når upp till kraven på vetenskaplighet.
5. Eleven får stöd att genomföra sin undersökning: att välja metod och samla in och bearbeta information. Eleven får lära sig hur man gör enkäter, intervjuer, observationer, fältstudier, experiment och dokumentstudier.
6. Eleven får verktyg för att presentera och diskutera sina resultat och dra slutsatser.
7. Eleven får stöd att utveckla sitt vetenskapliga språk, skriva uppsats/rapport, abstract och förbereda sig för en opponering.

Skriv din egen recension
Du recenserar:Gymnasiearbetet - en handbok Digitalbok