Gerontologi och geriatrik, elevbok

Gerontologi och geriatrik, elevbok

av Eva-Lena Lindquist
Bok
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Gerontologi och geriatrik elevbok är ett riktigt bra läromedel i kursen med samma namn. Läromedlet ger eleven en fördjupad inblick i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Fokus ligger på att ge eleven en helhetssyn på den äldre människan som har vårdbehov samt förståelse för detta arbetes komplexa uppgifter.

SKU 9789151104454

Beskrivning / Gerontologi och geriatrik, elevbok

Bland annat får eleven läsa om:

Vad händer under människans naturliga åldrande?
Vilka sjukdomar är vanliga hos äldre och hur ger man vård och omsorg vid dessa?
Hur fungerar de olika insatser och verksamheter som kan underlätta livet för sjuka äldre med komplexa behov?
Hur reagerar äldre på läkemedel och vilka biverkningar är vanliga?
Vilka behov har äldre när det gäller näringsintag, kost och måltider?
Vilka lagar och regler styr vård och omsorg för äldre? 
Hur arbetar man för att förebygga skador och olyckor och hur går rehabilitering till?
Hur bemöter och kommunicerar man med äldre personer och deras anhöriga på ett professionellt sätt?
Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas insatser för äldre?
Vad är multiprofessionella team och hur samverkar kommun, primärvård och region i vården av äldre?
Hur fungerar vård i livets slutskede?
Mer information:

Isbn9789151104454
FörlagGleerups Utbildning AB
Publishing date9 mars 2021
Binding typeBoard book
Edition1
UtbildningsnivåVuxenutbildning
SpråkSvenska
Book collectionGerontologi och geriatrik
Extent value264
Författare Eva-Lena Lindquist