Främlingsleguanen

av Martina Montelius
book-open Bok
paper-airplane
Skickas inom 1-2 arbetsdagar
SKU 9789173894432

Beskrivning / Främlingsleguanen

Några månader har gått sedan barnet sade upp sig från dagis. Inga formulär fanns att fylla i, det var bara att öppna grinden och gå hem. Personalen har inte vidtagit åtgärder. Femåringens upphovsmän är spår- löst försvunna, alla rum i lägenheten tillhör barnet nu. Men här och var finns pengar gömda, och chokladkex är mättande. Ledsagad av sin tysktalande leguan ger sig barnet ut på upptäcktsfärd bland höghusen och människorna i kranskommunen. Främlingsleguanen är en skälmroman om att vara helt ensam i världen och om det vakuum som bildas när sorgens orsak har hunnit driva för långt ut i de gröna vattnen. Frä mlingsleguanen ä r en skä lmroman om att vara helt ensam i vä rlden och om det vakuum som bildas nä r sorgens orsak har hunnit driva fö r lå ngt ut i de grö na vattnen. »En bok fö r alla som inte vill behandlas som barn men som vill bevara barnet inom sig.« INGRID ELAM, BORÅ S TIDNING »Kort sagt, en fö rträ fflig debutroman, hemsk och ljuvlig på samma gå ng och ett konkret kvitto på hur må nga friheter som kan rymmas i ett språ k och en historia, om man bara vågar ta sig dessa friheter. ... Skrattade gjorde jag, på nästan varje sida.« ANNA HELLSTEN, SVENSKA DAGBLADET »Jag vill helt enkelt inte skiljas frå n den sä rdeles intelligenta och lå gintensivt underhå llande femå ring.« BARBRO WESTLING, AFTONBLADET »En stundtals vansinnigt rolig roman, men dä r avgrunder av utsatthet och mö rker stä ndigt ö ppnar sig i texten. Det ä r en smä rtsamt underhå llande bok om ett barns fruktansvä rda ensamhet.« JOHN SJÖGREN, UPSALA NYA TIDNING »En hö gst egensinnig och ofö rutsä gbar berä ttelse.« JOHAN WERKMÄ STER, GP »En sinnrik studie i utanfö rskap. Som en hyllning till fantasins kraft. Som en kärleksförklaring till alla, korta och lå nga, som kä nner sig som frä mlingsleguaner i världen.« BODIL JUGGAS, ARBETARBLADET

Mer information:

Isbn 9789173894432
Förlag Bokförlaget Atlas
Utgivningsdatum 9 okt. 2013
Typ Bok
Format Inbunden
Upplaga 1
Språk Svenska
Antal sidor 154
Författare Martina Montelius
Formgivare Hemmingsson, Nina, Kühlhorn, Lotta

Alternativa produkter