Laddar ...

Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken, E-bok

av Elisabeth Tegelberg
E-bok
182,70 kr
I Lager
Skickas direkt via e-post
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789144049588
Typ E-bok
Språk Svenska
Format 100
Författare Elisabeth Tegelberg
Publiceringsdatum 12 dec. 2008
Boken behandlar ett ämne som varken grammatikor eller ordböcker ger någon utförlig information om. Den beskriver de översättningsproblem som har sin grund i strukturella skillnader mellan svenskan och franskan på det lexikala planet. Författaren försöker frilägga de strategier som står översättare till buds när det gäller att lösa sådana svårigheter.

Boken är försedd med tillämpningsövningar i form av svenska meningar att översätta till franska. Till övningarna finns facit.

Boken vänder sig till universitetsstuderande i franska, i första hand från B-nivå och uppåt. På ett mer allmänt plan riktar sig boken till alla som intresserar sig för svensk-franska översättningsproblem och strategier.
© 2019 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430