Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Lärarhandledning 1 Webb

Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Lärarhandledning 1 Webb

av Ulrika Dahl , Anna Kaya , Maria Ramsby Guillemain
Digitalt läromedel
Kräver internetuppkoppling
Skickas direkt via e-post

Med basläromedlet Fördel kan eleverna lära sig vardagsspråket och samtidigt utveckla sitt skolspråk. Innehållet kopplas till flera skolämnen och erbjuder flexibilitet för klassrum i ständig förändring med texter och övningar på olika språknivåer. 

I Lager

SKU 9789127430662

Beskrivning / Fördel sva för nyanlända åk 7-9 Lärarhandledning 1 Webb

Textböcker

De tio tematiska kapitlen inleds med en introduktionsbild som eleverna kan samlas kring – oavsett språknivå. Varje kapitel innehåller en språkträningsdel, dialoger och olika texttyper. I Fördel 1 finns en skönlitterär följetong medan Fördel 2 innehåller flera sakprosatexter.


Övningsböcker

Övningsböckerna innehåller uppgifter som tränar ord och fraser samt elevernas eget skrivande. Det finns även hörövningar och grammatiska moment. Flera övningar i varje kapitel är markerade med en stjärna – dessa övningar ligger lite över elevernas förväntade språknivå, vilket gör att elever som kommit olika långt i sin språkutveckling kan arbeta med materialet samtidigt.


När används Fördel 1 och 2?

Fördel 1 passar nybörjare i svenska som andraspråk. Läromedlet erbjuder flexibilitet för klassrum i ständig förändring med texter och övningar på olika språknivåer. Fördel ger eleverna skönlitteratur på deras språknivå.
Fördel 2 bygger vidare på Fördel 1 och vänder sig till elever på nybörjar- och mellannivå. Varje kapitel innehåller bland annat texter från olika genrer. Kapitlen innehåller också en genomgång av vad som är typiskt för en viss genre.


Lärarhandledningar

Lärarhandledningarna laddas ner och kan delas med lärare på skolan. De innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

Digitalbok

Fördels textböcker finns som digitalböcker med inspelade texter. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

Mer information:

Isbn9789127430662
Licenstid12 månader
FörlagNatur & Kultur Digital
Publishing date20 jan. 2012
Media formatOnlineprodukt
UtbildningsnivåGrundskola 6-9
SpråkSvenska
Extent value200
Författare Ulrika Dahl, Anna Kaya, Maria Ramsby Guillemain