Förändring i huvudet på en strateg: en bok om utveckling, konkurrenskraft och hur vi realiserar potential som kräver lite mer, E-bok

av Pontus Wadström
E-bok
Skickas direkt via e-post

Se till att din organisations strategi präglas av förändring och att förändringar leds av strategin. Lyckas med att förändra medarbetares beteenden och realisera de nyttor förändringar syftar till. Insikterna i den här boken är baserade på omfattande praktisk erfarenhet och akademisk forskning, och ger dig unika kunskaper som hjälper dig i ditt förändrings- och strategiarbete. Alla organisationer måste förändra sig för att förbli relevanta i en omvärld som ständigt förändras. Men att förändra en verksamhet kräver lite mer än att leda den. Många organisationer brottas med hur de ska hinna förändra sig tillräckligt mycket och snabbt. Och en av de svåraste utmaningen organisationer står inför är att genomdriva omfattande eller strategiska förändringar. Hur driver vi strategisk förändring? Det korta svaret är att strategisk förändring är ett systematiskt arbetssätt. Ingen organisation kan göra allt för alla; ingen organisation kan förändra allt de borde förändra. Organisationers begränsade resurser behöver användas på ett effektivt sätt. Strategi, prioriteringar och vägval är därför ena sidan av samma mynt som förändring och anpassning till en omvärld och marknader i ständig rörelse. Den här boken visar på ett praktiskt, genomtänkt och vetenskapligt förankrat arbetssätt där förändringar som genomförs tar utgångspunkt i organisationens strategi och förändringsledning leder till önskade strategiska resultat.

SKU 9789152712771

Mer information:

Isbn 9789152712771
Förlag Wadstrom Management Ab
Utgivningsdatum 16 dec. 2022
Typ E-bok
Format Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Längd 0
Författare Pontus Wadström