Folkrätten i regeringsformen, E-bok

av Per Ahlin
device-tablet E-bok
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går exempelvis inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar. Inte heller går det att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige.

Det finns fler tydliga kopplingar mellan folkrätten och statsrätten. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå.

I den andra upplagan av boken har ett antal uppdateringar och förtydliganden gjorts. Vissa frågor har utvecklats ytterligare och nya avsnitt lagts till. 

Per Ahlin är universitetslektor i folkrätt vid Stockholms universitet.

SKU 9789198538717

Mer information:

Isbn 9789198538717
Förlag Poseidon Förlag AB
Utgivningsdatum 11 sep. 2020
Typ E-bok
Format PDF med Adobe-kryptering
Språk Svenska
Serie Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Författare Per Ahlin