Laddar ...

Folkrätten i regeringsformen, E-bok

av Per Ahlin
E-bok
65,25 kr
I Lager
Skickas direkt via e-post
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789198263381
Typ E-bok
Förlag Poseidon Förlag AB
Språk Svenska
Serie Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet
Format 100
Författare Per Ahlin
Publiceringsdatum 25 feb. 2019

Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går egentligen inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar.

Det går inte heller att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige.

Det finns fler tydliga kopplingar mellan dessa båda rättsområden. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå.

Per Ahlin är universitetslektor i folkrätt vid Stockholms universitet.

© 2019 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430