Flickor med aspergers syndrom/Högfungerande autism och flickor med AD/HD, E-bok

av Brigitte Oxelqvist
device-tablet E-bok
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

I Sverige såväl som internationellt finns det mycket litet skrivet om flickor med Aspergers syndrom som socialt funktionshinder. Även om relativt få fått den neuropsykiatriska diagnosen kan förekomsten vara vanligare än man tror. Boken beskriver aspergerflickornas speciella problematik. Den ger förslag till insatser som synliggör dessa flickor för att ge dem den hjälp de behöver att bryta isolering och utanförskap samt för att de skall kunna utvecklas med bibehållen självkänsla trots sina svårigheter. Den vänder sig till alla som i sitt arbete eller dagliga liv möter flickor med Aspergers syndrom och flickor med problem som påminner om detta, bland annat lärare, fritidsledare, socionomer samt inte minst föräldrar och anhöriga. Boken om flickor med Aspergers syndrom bygger på en kandidatuppsats med titeln Flickor med högfungerande autism/Aspergers syndrom och flickor med AD/HD samt deras skolsituation; sociala, kognitiva och emotionella utveckling - Pedagogiska och medicinska aspekter, skriven av Brigitte Oxelqvist, filosofie kandidat i specialpedagogik. Den innehåller även personligt barndomsmaterial skrivet av två kvinnor med egna upplevelser av att ha Aspergers syndrom samt ett inledande förord av Christina Gustavson, disputerad specialistläkare och författare.

SKU 9789188013156

Mer information:

Isbn 9789188013156
Förlag Joelsgården Förlag
Utgivningsdatum 27 dec. 2019
Typ E-bok
Format Epub med vattenmärkning
Språk Svenska
Serie Du kan hjälpa någon
Författare Brigitte Oxelqvist
Co editor Christina Gustavson, Sandra Petojevic