Favorit matematik 7 Klasslicens - Digitalt

av Martti Heinonen, Markus Luoma, Leena Mannila, Kati Rautakorpi-Salmio, Timo Tapiainen, Tommi Tikka, Timo Urpiola, Timo Urpiola
desktop-computer Digitalt läromedel
wifi Kräver internetuppkoppling
paper-airplane
Skickas via e-post inom 1 timma under dagtid

Tydlig, beprövad och strukturerad
Den beprövade, finska matematikserien Pii är översatt och bearbetad för svenska förhållanden och har blivit Favorit matematik 7–9.
Favorit matematik 7 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver...

SKU 9789144124483

Beskrivning / Favorit matematik 7 Klasslicens - Digitalt

Tydlig, beprövad och strukturerad
Den beprövade, finska matematikserien Pii är översatt och bearbetad för svenska förhållanden och har blivit Favorit matematik 7–9.
Favorit matematik 7 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver. Favorit matematik innehåller varierat material oavsett vilken betygsnivå eleven strävar mot. Genom att introducera och befästa matematiken på ett grundligt och strukturerat sätt, i många små steg, får alla elever möjlighet att nå sin fulla potential.
Boken är indelad i 6 kapitel. Varje kapitel består av 11 till 15 lektioner och avslutas med en sammanfattning av kapitlets moment och begrepp.
På lektionens första uppslag finns genomgångar som följs av räkneexempel. På det andra uppslaget finns uppgifter för eleven att arbeta med. Uppgifterna är uppdelade i E/C-uppgifter i stigande svårighetsgrad, repetitionsppgifter och A-uppgifter. Alla uppgifter är markerade med vilka förmågor som i huvudsak tränas. Det blir tydligt för eleven vilka uppgifter man behöver träna på.
I elevboken är all text inläst med textföljning. Här finns även filmade genomgångar på alla moment, filmade räknexempel samt en stor mängd extra uppgifter på olika nivåer. Repetitionsuppifterna finns som interaktiva uppgifter.

Mer information:

Isbn 9789144124483
Licenstid 12 månader
Förlag Studentlitteratur AB
Utgivningsdatum 17 aug. 2018
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Språk Svenska
Författare Martti Heinonen, Markus Luoma, Leena Mannila, Kati Rautakorpi-Salmio, Timo Tapiainen, Tommi Tikka, Timo Urpiola, Timo Urpiola