Echo 5 Lärarhandledning Webb, andra upplagan

av Kevin Frato, Jeanette Ekwurtzel
desktop-computer Digitalt läromedel
wifi Kräver internetuppkoppling
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Vår uppskattade läromedelsserie i engelska för gymnasiet revideras och blir ännu bättre. Precis som tidigare innehåller Echo olika texttyper med fokus på engagerande och ibland utmanande samhällsfrågor. Bland nyheterna finns flera nyskrivna kapitel och flera nya övningstyper för att eleverna ska utveckla en allsidig språklig säkerhet. 

SKU 9789127463714

Beskrivning / Echo 5 Lärarhandledning Webb, andra upplagan

Letar du efter en bra kursbok för Engelska 5?

Echo 5 riktar sig till elever som läser kursen engelska 5 på gymnasiet eller vuxenutbildningen och är framtagen för att möta kursens mål och utmaningar. Läromedlet är utformat för att engagera och inspirera eleverna med en mångfald av texter och interaktiva övningar som är anpassade till kursplanen för Engelska 5. Med Echo 5 kan eleverna utveckla sina språkfärdigheter på ett effektivt sätt.

Tematiska kapitel

Bokens tematiska upplägg med teman som 24-Hour Lifestyle, Healthy Changes, Mother Earth, Beyond Prejudice och The Art of Fantasy, väcker elevernas intresse och engagemang. Varje kapitel består av en huvudtext och i vartannat kapitel även en hel novell som berör kapitlets övergripande tema. Review, brochure, email, testimonial, blog och speech transcript är exempel på texttyper som bidrar med variation och en ökad genremedvetenhet.

Utvecklande övningar

En nyhet i andra upplagan är kapitelstarterna med målbeskrivningar och diskussionsuppgifter för att eleverna ska få möjlighet att aktivera sin förförståelse och bekanta sig med innehållet i kapitlet. I varje kapitel följs huvudtexten av en mängd övningar som tränar olika förmågor, ny vokabulär och texttypiska moment.

I Let’s practice tränar eleverna bland annat på läs- och hörförståelse. De populära övningstyperna Short Discussion och Quick Writing finns kvar. I Learn how övar eleverna på genrer och förbereder sig på så sätt inför slutuppgiften, Final task. Här får de ta del av en mönstertext och lära sig användbara fraser och textdisposition samt anpassning till situation, sammanhang och mottagare.

Bedömning

I varje kapitel finns gott om både receptiva och produktiva uppgifter vilket möjliggör för dig som lärare att kontinuerligt bedöma elevernas utveckling i språket. I varje kapitel finns också antingen en större muntlig eller skriftlig slutuppgift, Final task, som kan användas som bedömningsunderlag. I den webbaserade lärarhandledningen finns dessutom färdighetsprov i hör- och läsförståelse för utskrift.

 

Echo på webben

  • Echo 5 Digitalbok är en e-bok.
  • Echo 5 kostnadsfritt extramaterial är ett kostnadsfritt digitalt material som bland annat ger eleverna nyttig mängdträning i form av självrättande webbövningar. Övningarna fokuserar mestadels på ord och grammatik. I extramaterialet hittar eleverna också ljudfiler till bokens texter och hörövningar samt facit till bokens uppgifter. 
  • Echo 5 lärarhandledning finns på webben och innehåller en bank med extramaterial (t.ex. extra hörövningar), prov, hörmanus, projektförslag, undervisningstips, filmer och förslag på arbetsgång. Här finns även ljudfiler till alla texter och hörövningar samt facit till bokens uppgifter.

Mer information:

Isbn 9789127463714
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Utgivningsdatum 17 jan. 2023
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Gymnasieskolan
Språk Svenska
Författare Kevin Frato, Jeanette Ekwurtzel