Digilär Historia 7-9

av Stellan Wigh
Digitalt läromedel
Kräver internetuppkoppling
Skickas direkt via e-post

Digilär Historia 7-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 7-9, enligt Lgr22.

Prova gratis – kom igång direkt!

SKU 9789198315523

Beskrivning / Digilär Historia 7-9

Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter. Frågor, självrättande quiz, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper.

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7-9.

Fem snabba om läromedlet:
* Mängder av övningar för källkritik och historiebruk.
* Formativa övningar.
* Introduktionsfilmer till alla kapitel, kartresor, övningar kopplade till journalfilmer och animerade ämnesfilmer.
* Ett mycket stort extramaterial med texter, bildberättelser och historiska kartor.
* Begreppslistor med färdighetsträning.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder, bildspel, kartor och fördjupningstexter. Digilär Historia ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den bidrar också till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Film och illustrationer, som kartresor, journalfilmer och introduktionsfilmer ingår. Hela SO-biblioteket ingår, med massor av bredvidläsningstexter, bildberättelser, historiska kartor, tidslinjer, teman och nutidskryss.

Stöttning i din undervisning
Levnadsvillkor, kulturkontakter och politisk utveckling lyfts fram i läromedlet. Till detta finns mängder av övningar i källkritik och historiebruk. I Digilär Historia finns en årsplanering som utgår ifrån det centrala innehållet och kunskapskraven. Som lärare ska du hinna gå igenom det som Skolverket anvisar, vilket du gör om du följer Digilärs årsplanering. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämnesområde i planeringen.

Ett läromedel som motiverar eleven
Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet. I Biblioteket finns bredvidläsningstexter och bildberättelser, som tar upp intressanta ämnen och ger fördjupade kunskaper.

Introduktionsfilmer
Här nedan visas ett utdrag från en introduktionsfilm i Digilär Historia. Alla kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Mer information:

Isbn 9789198315523
Licenstid 12 månader
Förlag Digilär AB
Utgivningsdatum 1 feb. 2013
Typ Onlineprodukt
Utbildningsnivå Grundskola 6-9
Språk Svenska
Serie Digilär
Författare Stellan Wigh