Laddar ...
Sva för nyanlända Digital

Sva för nyanlända Digital

Digilär Italienska gy

Digilär Italienska gy

Digilär Geografi 7-9

199,00 kr
Skickas direkt via e-post
Isbn 9789198315547
Licenstid 12 månader
Förlag Digilär AB
Publiceringsdatum 10 aug. 2018
Media format Onlineprodukt
Utbildningsnivå Grundskola 6-9
Språk Svenska
Serie Digilär
Författare Joel Knöös, Peter Kinlund, Maria Bergman, Karl-Erik Perhans, Ewa Edholm
Alternativa produkter
av Joel Knöös , Peter Kinlund , Maria Bergman , Karl-Erik Perhans , Ewa Edholm
Kräver internetuppkoppling
Digitalt läromedel

Om Digilär Geografi för högstadiet

Här finns fältstudier, kartuppgifter, samt mängder med fimklipp, stort kartmaterial, interaktiva kartor och 360-bilder. Det finns ett utförligt kapitel om geografi ska informationssystem (GIS) och återkommande uppgifter kopplat till GIS i läromedlet. Läromedlet kommer med ett stort material med texter, bilder, bildspel, filmer, kartor och fördjupningstexter.

Detta läromedel ingår även i vårt kompletta SO-läromedel för årskurs 7–9.

Fem snabba om läromedlet

* En fyllig lärarhandledning.
* Fältstudier, laborationer och kartuppgifter.
* Begreppslistor med färdighetsträning.
* Uppgifter på olika nivåer.
* Mängder med filmklipp, stort kartmaterial, interaktiva kartor och 360-bilder.

 

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll

Digilär Geografi för högstadiet är baserat på Natur och Kulturs tryckta läromedel i Impuls-serien. Läromedlet ger eleverna kunskap om geografiska förhållanden, mänskliga verksamheter och ger stöd till att utveckla ett rumsligt medvetande. Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som exempelvis hur rekordvärmen och bränderna i Sverige kan kopplas till global uppvärmning och hållbar utveckling, eller hur sårbara vissa geografiska platser har blivit i samband med ett ökat antal stora naturkatastrofer. Både människans och naturens livsmiljöer, och sambandet mellan dessa, får ett stort utrymme i läromedlet, liksom kunskap om hur olika sorters kartor – analoga som digitala – kan användas, förstås och misstolkas.

Stöttning i din undervisning

I Digilär Geografi finns en årsplanering som utgår ifrån det centrala innehållet och kunskapskraven. Som lärare ska du hinna gå igenom det som Skolverket anvisar, vilket du gör om du följer Digilärs årsplanering. För att förtydliga sambandet visar vi det centrala innehållet och kunskapskraven för varje ämnesområde i planeringen. Lärarhandledning finns på övergripande nivå och i anslutning till respektive arbetsområde.

Ett läromedel som motiverar eleven

Dina elever får ett omfattande stöd i form av inbyggda ordförklaringar, instuderingsfrågor och quiz. Klickbara fördjupningar finns i direkt anslutning till innehållet.

Introduktionsfilmer

Här nedan visas en sekvens från en introduktionsfilm i Digilär Geografi. Flera kapitel i läromedlet börjar med en filmintroduktion för att ge eleverna en förförståelse innan de börjar läsa.

Skriv din egen recension
Du recenserar:Digilär Geografi 7-9