Laddar ...

Didaktik: perspektiv och problem, E-bok

av Carl Anders Säfström (red.)
E-bok
150,80 kr
I Lager
Skickas direkt via e-post
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789144041858
Typ E-bok
Förlag Studentlitteratur
Språk Svenska
Format 100
Författare Carl Anders Säfström (red.)
Editor in chief Per Olov Svedner
Publiceringsdatum 16 jan. 2009
Didaktik betyder undervisningslära. Didaktiken belyser undervisningens och lärandets historia och aktuella förutsättningar genom att analysera innehållet i dessa aktiviteter. Med innehåll avses främst det kunskapsinnehåll som skola och universitet förmedlar, men också de föreställningar om människan och hennes relation till sig själv, till andra och till sin omvärld som följer av ett bestämt kunskapsinnehåll. Didaktiken som forskningsfält omfattar alltså inte bara skolan som institution. Den behandlar också kunskapens och lärandets värdemässiga förutsättningar och konsekvenser, i alla de sammanhang där pedagogiska och allmänt undervisande och fostrande aktiviteter äger rum.

Denna bok innehåller ett antal historiska, teoretiska och praktiska perspektiv, samt problemområden och begrepp inom didaktiken, behandlade med kunskapssociologi, läroplansteori och pragmatism som inspirationskällor. Ambitionen är bl.a. att bidra till utvecklandet av ett yrkesspråk för läraren som är grundat i den specifika typ av erfarenhet som i ett av kapitlen kallas praktisk vetenskaplighet.

Boken lämpar sig för alla som sysslar med undervisning i vid mening – i första hand lärarstuderande, yrkesverksamma lärare i skolan, universitetslärare – dvs. alla som har funderat över vad undervisning, lärande och fostran innebär i djupare mening, och som vill komma vidare på den vägen.
© 2019 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430