Den sista reformationen, E-bok

av Torben Søndergaard
E-bok
Skickas direkt via e-post

Den sista reformationen 
Tillbaka till Nya testamentets lärjungaskapsmodell 


Kyrkan är Kristi kropp på jorden, men många kyrkor idag drivs som verksamheter. Gudstjänstbesökare blir publik och pastorn med några få medarbetare förväntas hålla igång hela ”maskineriet”. Den naturliga gemenskapen i husförsamlingar och det allmänna prästerskapet har gått förlorat.
Syftet med kyrkan har förändrats, och resultatet har blivit att kyrkan inte längre förmår att göra människor till lärjungar. I stället för att låta Bibelns modell vara förebild har man valt en helt annan väg där Bibelns radikala budskap tonas ner eller helt förtigs. 

Om boken
De flesta av oss kristna har ärvt ett sätt att vara församling och vara lärjungar på. Torben utmanar oss att ifrågasätta detta genom exempel från Bibeln och från kyrkohistorien. Boken är utmanande och något skarp, men vi alla vill se fler människor komma till tro på Jesus, se lärjungar tränas och se församlingar växa sig starka och multipliseras – därför tror vi att ’Den sista reformationen’ är viktig för vårt tänkande kring hur vi vill vara församling i dag.
Från förordet av Charles Kridiotis och Mattias Nordenberg

Om författaren
Torben Søndergaard är författare till sex böcker och är grundare av missionsorganisationen ”Oplev Jesus”. Han är känd för sin radikala bibeltro, som helande evangelist och för sitt personliga liv med Gud. 
I sitt hemland Danmark är han också känd från radio, teve, och Internet där han regelbundet framträder.

SKU 9789186683443

Mer information:

Isbn 9789186683443
Förlag XP Media
Utgivningsdatum 21 mars 2014
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Språk Svenska
Författare Torben Søndergaard

Alternativa produkter