DAGBOK FRÅN UD, VOLYM 3 - KGB-infiltrationen - Ny Polarpolitik - Palestina-Israel - Dialogen med Islam, E-bok

av Bo J Theutenberg
E-bok
Skickas direkt via e-post

BO J THEUTENBERG

DAGBOK FRÅN UD VOLYM 3 (1976-1980) - omfattar totalt 810 sidor med många svart-vita och färgbilder 

Fyra år efter utgivandet av volym 1 av Dagbok från UD samt tre år efter utgivandet av volym nr 2 av Dagbok från UD utkommer nu volym nr 3 av Dagbok från UD med undertitlarna ”KGB-infiltrationen – Ny Polarpolitik – Palestina-Israel – Dialogen med Islam”. Denna volym nr 3 omfattar åren 1976-1980, alltså författares fyra första år som ambassadör och UD:s Folkrättssakkunnige 1976-1987. På denna volym 3 skall följa volym 4 och 5.

 Utdrag ur författarens förord till volym 3:

                                                 J’ ACCUSE (jag anklagar)

Inledningen börjar med orden J’Accuse, d v s ”jag anklagar”. Med stöd av det omfattande material som samlats i denna volym 3 av Dagbok från UD har jag tyvärr kommit fram till att öststatsinfluensen i Sverige under det kalla kriget var ”mycket värre” än man någonsin kunde tro. Och att jag därför anklagar alla dem som genom ideologisk eller annan vurm ställde sig till förfogande för denna för landet fördärvelsebringande verksamhet, där resultatet är att landet inte längre kan försvaras. Och att vi inte heller vill söka oss in i den försvarspakt som skulle kunna ”rädda oss”. Detta av rent nostalgisk-ideologiska skäl. Det gäller faktiskt liv eller död och valet mellan demokrati och diktatur, där skiljelinjen inte tycks stå klar för somliga.

Villiga själar försåg av ideologiska skäl KGB och de andra öststatsresidenterna med efterfrågat material samt agerade som agenter och inflytelseagenter (inte minst i massmedia) i den riktning som residenterna önskade eller tvingade dem till (en gång KGB-agent alltid KGB-agent). Sveriges politik anpassade sig på ett närmast fantastiskt sätt till den av ”Öst” önskade politiska riktningen, nämligen att tunna ut försvaret intill punkten för utplåning. Bara en fiende tycker detta är bra. Så läs och begrunda!

Det 70 sidor långa kapitel 48 (sid 65-135) har titeln Mer om KGB-infiltrationen i Sverige. I detta kapitel identifieras bl a de i UD verksamma sovjetspionerna Getingen och Solstickan. Det 104 sidor långa kapitlet 49 Kontraspionaget – Palmes order: ”Samverka med KGB” innehåller uppteckningar från författarens samtal under 2016 med förre chefen för SÄPO:s Kontraspionage Olof Frånstedt, vilka var mycket öppenhjärtliga och avslöjande. I dessa samtalsuppteckningar framkommer viktig information om KGB, STASI med flera öststatliga  underrättelseagenturer samt om dessas i Sverige verksamma  agenter och spioner

Men det hände mycket mer än detta under perioden 1976- 1980, vilket är minst lika intressant som temat ”agenter och spioner”. Detta finns också att läsa om i denna volym 3 av Dagbok från UD, inte minst om mina försök att ”öppna upp Arktis”, om den perenna krisen Palestina-Israel samt om den viktiga ”Dialogen med Islam”.

 

SKU 9789198079081

Mer information:

Isbn 9789198079081
Förlag SILAC
Utgivningsdatum 16 jan. 2020
Typ E-bok
Format PDF med vattenmärkning
Språk Svenska
Serie DAGBOK FRÅN UD
Författare Bo J Theutenberg