Bry dig!

Bry dig!

av Carl-Axel Axelsson
Bok
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Berättelsen har två ingångar: 1: Tore Bengtsson, vd för en byggfirma, vill genomföra ett stort bygge men kommer i en dramatisk konflikt med ortens invånare. 2: Vid en älgjakt säger en kamrat till Tore att det är oförnuftigt av honom att inte tro på Gud. Tore hävdar att han står för förnuftet och kamraten för vidskeplighet. Vi följer ett och ett halvt år av Tores liv, en tid av radikal förvandling.

SKU 9789186728175

Beskrivning / Bry dig!

Huvudpersonen i romanen är Tore Bengtsson, vd för en byggnadsfirma i Östersund. När han sitter på pass vid en älgjakt tillsammans med en jaktkamrat händer något. Kamraten säger att han räknar med Gud. Det kallar Tore vidskeplighet. Själv styrs han av rationellt tänkande, förklarar han. Men jaktkamratens ord lämnar inte Tore i fred. Han tar sig för att grundligt - och rationellt - tänka igenom livet, dess källa, mening, mål, möjligheter och ansvar. Han mer anar än inser att verkligheten är något mer än Tore Bengtssons värld, mer än vad som ryms i tid och rum, mer än det som låter sig mätas i penningvärde, i nytta och framgång, mer än lycka - vad nu det kan vara. Tore börjar räkna med Gud. Hur bär han sig åt? Hur resonerar han? Vad gör han? Hur utvecklar sig hans liv? Det är var boken handlar om. Tores väg karakteriseras inte av stora andliga upplevelser, snarare av eftersinnande, rationellt tänkande, till stor del inom ramen för samtal i olika grupperingar. Han är frågvis - och lyssnande. Från att i början varit skeptikern som provocerat sina samtalspartner att redovisa en apologi (försvar) för sin tro, lyckas han senare formulera sin egen apologi, visserligen ödmjuk och respektfull men samtidigt skarp i sin form och tydlig vad beträffar sitt innehåll. Men Tores tro finner inte uttryck bara, eller främst, i klara tankar. Den är en levande relation till Gud och till människorna han möter. Och den sätter sin prägel på hans liv - och på andras - i vänumgänget och på arbetsplatsen.

Mer information:

Isbn 9789186728175
Förlag Vocatus
Utgivningsdatum 30 apr. 2021
Typ Bok
Format Häftad
Upplaga 1
Språk Svenska
Författare Carl-Axel Axelsson