Blueprint Vocational Onlinebok (12 mån)

av Christer Lundfall, Monica Möller, Ted Sunhede Fulk
Digitalt läromedel
Kräver internetuppkoppling
Skickas via e-post inom 3 timmar under dagtid

Blueprint Vocational Onlinebok vänder sig till elever på de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. Blivande professionella yrkesarbetare har alltså en egen Blueprint, anpassad efter dem och det centrala innehållet för GY2011. Jobb och egen försörjning lockar många yrkesstuderande. Oavsett om du får arbete i Sverige eller utomlands behöver ...

SKU 9789147909155

Beskrivning / Blueprint Vocational Onlinebok (12 mån)

Blueprint Vocational Onlinebok vänder sig till elever på de yrkesförberedande programmen på gymnasiet. Blivande professionella yrkesarbetare har alltså en egen Blueprint, anpassad efter dem och det centrala innehållet för GY2011. Jobb och egen försörjning lockar många yrkesstuderande. Oavsett om du får arbete i Sverige eller utomlands behöver du en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs ett tydligt läromedel.
Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter. Du tränar din muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver reflektion och diskussion, ofta kopplade till dina egna erfarenheter.
Kopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får du i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får du läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.
Blue Pages erbjuder Speaker's Corner och Writer's Workshop. Här får du hjälp att utveckla din skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.

Mer information:

Isbn 9789147909155
Förlag Liber
Utgivningsdatum 16 aug. 2011
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Gymnasieskolan
Språk Svenska
Serie Blueprint
Författare Christer Lundfall, Monica Möller, Ted Sunhede Fulk