Laddar ...

Bibliodrama som process, E-bok

av Andrea Brandhorst , Heinz-Hermann Brandhorst , Heinrich Fallner
E-bok
234,94 kr
I Lager
Skickas direkt via e-post
Mer information:
Lagerstatus finns i lager
Isbn 9789174639933
Typ E-bok
Språk Svenska
Format 100
Författare Andrea Brandhorst, Heinz-Hermann Brandhorst, Heinrich Fallner
Publiceringsdatum 17 apr. 2014
Bibliodrama är en inbjudan att undersöka en bibeltext med alla sinnen, med hela kroppen. Ett kreativt arbetssätt som aktualiserar Bibelns gamla berättelser in i nutiden både på individ- och samhällsnivå, i skärningspunkten mellan tradition och förnyelse. Arbetssättet är användbart för olika åldrar både i församlingsarbete, kyrklig utbildning och skola. Med Bibliodrama som process presenteras för första gången på svenska en handbok för arbete med Bibliodrama. Denna handbok vänder sig till alla som arbetar med religions- och bibelpedagogik i olika sammanhang: församlingspedagoger, konfirmandmedarbetare, präster, pastorer, diakoner, lärare vid kyrkliga utbildningar och religionslärare i skolan. Bibliodrama som process är en frukt av bibliodramarörelsens utveckling i Tyskland från 1970-talet och framåt. Boken ger en informativ och konkret inblick i Bibliodramats teori och praktik. Den innehåller en översikt över Bibliodramats estetiska och kroppsliga dimensioner, dess processorienterade arbetssätt, samt dess nära samband med exegetik och hermeneutik. Boken ger också många exempel på bibliodramats olika tillämpningar och utvecklingsområden. Bibliodrama som process är därför ett utmärkt hjälpmedel för den som vill fördjupa sin kunskap i processorienterat religionspedagogiskt arbete. Den tyska originalutgåvan Bibliodrama als Prozess publicerades 1994 och den svenska översättningen har gjorts utifrån den tredje reviderade utgåvan (2012). Sedan 2005 erbjuder bokens utgivare; Utbildningscentrum Lidingö, en tvåårig deltidsutbildning "Grundkurs Bibliodrama" och nyligen har en vidareutbildning för Bibliodramaledare tagit form. Utbildningscentrum Lidingö kommer att uppgå i Bromma folkhögskola från hösten 2014. Välkommen!
© 2019 Karlsson E-handel AB - Orgnr: 559029-1430