Balans Företagsekonomi 1, digital, elevlic. 6 mån

Balans Företagsekonomi 1, digital, elevlic. 6 mån

av Inger Cleland
Digitalt läromedel
Kräver internetuppkoppling
Skickas direkt via e-post

Balans Företagsekonomi 1 digital elevlicens 6 månader är ett komplett och digitalt läromedel för dig som läser företagsekonomi 1 på gymnasienivå. Detta digitala lärmomedel behandlar bland annat entreprenörskap och hållbar utveckling samt viktiga delar som marknadsföring och bokföring. En indelning sker i åtta olika delar där varje del startas med en sammanfattning av det viktigaste samt en innehålsförteckning. Det finns många fördelar med att välja den digitala versionen av detta läromedel:

Övningar i företagsekonomi

Läromedlet erbjuder övningar i tre olika svårighetsgrader som är självrättande vilket ger ett smidigt studerande. Övningarna berör bland annat ämnen som bokföring, kalkylering och budgetering som är centrala delar.

Alltid material som är uppdaterat

En stor fördel med ett digitalt läromedel är att det är lättare för förlaget att hålla det uppdaterat vilket leder till ett bättre undervisningsmaterial till dig som elev.

Interaktivt och multimodalt lärande 

I dessa digitala läromedel erbjuds bland annat bilspel, övningar, tester som rättar sig själv och bra bildspel. Man kan även använda sig av talsyntes vilket innebär att din dator läser texten för dig. Det erbjuds även ett stöd i studierna på arabiska. Läromedlet ger även användaren möjlighet till en mer personlig inlärning jämfört med en fysisk bok. Förutom att detta digitala läromedel ger bra hjälp för studieteknik så kan användaren anpassa mycket detaljer för att passa varje individ. Exempelvis kan man ändra utseende som bakgrundsfärg och storlek på text. Man kan även använda sig av verktyg som att skapa favoriter, göra markeringar och anteckningar. Läraren ges med detta digitala läromedel större möjlighet och flexibilitet att skapa ett mer individanpassat lärande för eleven.

Teknisk info

Balans Företagsekonomi 1 digital elevlicens 6 månader funkar på dator, surfplatta och smarttelefon/smartphone.

SKU 9789140695048

Mer information:

Isbn 9789140695048
Licenstid 6 månader
Förlag Gleerups Utbildning AB
Utgivningsdatum 11 aug. 2016
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Vuxenutbildning
Språk Svenska
Serie Balans
Författare Inger Cleland