Auf geht's! 6 Lärarhandledning Webb

av Catrin Eriksson, Ann Bergstrand Tybåhl
desktop-computer Digitalt läromedel
wifi Kräver internetuppkoppling
paper-airplane
Skickas direkt via e-post

Häng med Tor och Vilma till München där de utforskar språket och kulturen! I l Auf geht's! varvas språkinlärning med läsupplevelser. Språket tränas i naturliga sammanhang genom kommunikativa övningar och vävs in vardagens alla välbekanta – och obekanta – situationer. 

SKU 9789127464766

Beskrivning / Auf geht's! 6 Lärarhandledning Webb

I läromedelsserien följer vi ungdomar som reser i den tysktalande världen och får uppleva både väntade, oväntade och utmanande situationer att bemästra med hjälp av sitt språk. Fokus ligger på frasträning, muntlig kommunikation, vardagliga, välbekanta situationer och på att våga använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Engagemang och igenkänning

Att vilja veta hur det ska fortsätta i nästa kapitel är en starkt motiverande faktor i all läsning. I Auf geht's! får eleverna följa ungdomar i sin egen ålder, vilket gör det lätt att identifiera sig med berättelsen. Allt eftersom ungdomarna blir säkrare på språket övergår berättelsen i mer och mer tyska.

Berättelsen i årskurs 6

På sommarlovet åker Tor och Vilma från Sundsvall till SommerCamp München, där de får möta jämnåriga från Europa. Tillsammans med de andra deltagarna åker de på utflykter, arrangerar en idrottsdag, går på skattjakt i den stora parken och lär känna det tyska samhället. 

Med hjälp av varandra och lägrets ledare lär de sig att använda det nya språket för att t.ex. berätta om sig själva och sina familjer, beskriva väder, platser och djur, handla och betala samt göra sig förstådda i de olika situationer som uppkommer. Efter tiden på SommerCamp München har de inte bara lärt sig mycket tyska – utan även fått vänner för livet.

Innehållet i Auf geht's!

Varje kapitel har samma struktur och inleds med en helsidesillustration som inbjuder till samtal. Förutom kapiteltext, många praktiska hör- och skrivövningar och kommunikationsträning innehåller kapitlen:

 • Erst mal – introducerande uppgift som skapar förförståelse
 • Schlüsselwörter – viktiga ord och fraser från texten som behövs för att kommunicera och förstå
 • Verstehst du? – läsförståelsefrågor
 • Aussprache & Grammatik – enkla uttals- och grammatikövningar
 • Zum Schluss – sammanfattande slutppgift där eleverna får använda språket i sitt sammanhang
 • Kultur – kulturkunskaper som varvas med bland annat uppgifter som tränar informationssökning
 • Am Ziel – ett avslutande moment där eleverna utvärderar sina kunskaper med hjälp av en checklista.

Längst bak i boken finns förutom styckeordlistor till respektive kapitel även en tematisk bildordlista över nya ord som introducerats i de olika kapitlen. Här finns dessutom vidareutvecklande extraövningar för elever som arbetar i ett snabbt tempo. 

Auf geht's! på webben

 • Auf geht's! Digital - en digital version av den tryckta boken, med tillgång till de pedagogiska verktyg som vår digitala plattform erbjuder. 

 • Auf geht's! Kostnadsfritt extramaterial - ger eleverna ovärderlig mängdträning i form av självrättande webbövningar. Webbövningarna fokuserar mestadels på ord, grammatik och läsförståelse. I extramaterialet kan eleverna även lyssna på de inlästa texterna.

 • Auf geht's! Lärarhandledning - Auf geht’s! Lärarhandledning erbjuder gott om stöttning. För varje kapitel finns:
  - Mål och sammanfattning av berättelsen
  - Förslag på hur ni kan arbeta
  - Lekfulla aktiviteter som passar temat
  - Manus till hörövningar samt ljudfiler
  - Illustrationer för projicering på stor skärm
  - Facit
  - Kapitelkoll
  - Kopieringsunderlag
  - Prov (efter kapitel 4, 8, 12)

  Lärarhandledningen innehåller bland annat tips för att etablera tyska som klassrumsspråk, hur man kan arbeta med formativ bedömning samt förslag på planering av den allra första lektionen i tyska. Licensen köps separat och gäller för en lärare i 12 månader.

Mer information:

Isbn 9789127464766
Licenstid 12 månader
Förlag Natur & Kultur Digital
Utgivningsdatum 6 juli 2023
Typ Onlineprodukt
Upplaga 1
Utbildningsnivå Grundskola 6-9
Språk Svenska
Författare Catrin Eriksson, Ann Bergstrand Tybåhl