14,00 kr - 589,00 kr
589,00 kr
14,00 kr

166 produkter

166 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom språk & ordböcker. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din läsupplevelse idag!

E-böcker - Språk & ordböcker

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Krigiska ord, E-bok
  Krigiska ord, E-bok
  E-bok
  58,00 kr
  "Fakta och kuriosa i god förening."
  Östgöta Correspondenten

  "En liten pärla till bok, som bör pryda alla sorters hem, även de pacifistiskas"
  dagensbok.com

  "En liten rolig bok för alla som intresserar sig för ords ursprung... full av överraskande och roande kommentarer."
  Tidskriften Soldat & Teknik

  Visste du att krabat från början var ett öknamn på de kroatiska ryttarna i trettioåriga kriget? Eller att decimering var ett grymt straff för romerska legionärer som flytt för fienden? Följ med på en spännande och lärorik resa genom tid och rum när journalisten Olle Bergman berättar och förklarar ord och uttryck som speglar vår krigiska historia. Genom vårt vardagsspråk klingar ekon av vapenlarm, hovklapper och klagoskrin från ett våldsamt förflutet. Inte tänker vi på krig när vi säger maraton, hejduk eller cardigan men faktum är att dessa ord är exempel som är direkt hämtade ur militärhistorien. Svenska vardagsuttryck som gå i bräschen, sabla ned och hugga in är öppet krigiska, utan att någon tänker på det.
  Läs mer
 2. Retorikanalys, E-bok
  Retorikanalys, E-bok
  E-bok
  142,10 kr
  Det retoriska synsättet skärper vårt kritiska tänkande och höjer vår medvetenhet om den mänskliga kommunikationens villkor. Den modell för retorikanalys som presenteras här kan fungera som praktisk verktygslåda när vi ska granska debattinlägg, förbereda ett bröllopstal eller skriva tidningsartiklar.
  Boken är tänkt att användas i kurser i praktisk retorik, men den är också lämplig för den som på egen hand vill utveckla sin retoriska medvetenhet och sina färdigheter som talare och skribent.

  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2007.
  Läs mer
 3. Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken, E-bok
  Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken, E-bok
  E-bok
  182,70 kr
  Boken behandlar ett ämne som varken grammatikor eller ordböcker ger någon utförlig information om. Den beskriver de översättningsproblem som har sin grund i strukturella skillnader mellan svenskan och franskan på det lexikala planet. Författaren försöker frilägga de strategier som står översättare till buds när det gäller att lösa sådana svårigheter.

  Boken är försedd med tillämpningsövningar i form av svenska meningar att översätta till franska. Till övningarna finns facit.

  Boken vänder sig till universitetsstuderande i franska, i första hand från B-nivå och uppåt. På ett mer allmänt plan riktar sig boken till alla som intresserar sig för svensk-franska översättningsproblem och strategier.
  Läs mer
 4. Språklig variation och förändring, E-bok
  Språklig variation och förändring, E-bok
  E-bok
  172,55 kr
  Hur snabbt förändrar sig språket? Försvinner regionala skillnader? Utjämnas sociala olikheter? Vilka samhälleliga faktorer påverkar talspråkets variation? Dessa är några av de frågor som behandlas i Eva Sundgrens bok, som är en förkortad version av hennes doktorsavhandling, bearbetad för att användas som kurslitteratur på sociolingvistiska kurser. Genom jämförelser med en tidigare undersökning av talspråket i Eskilstuna beskriver författaren en viktig del av språkets nutidshistoria. Hon ger inte bara en bild av hur den språkliga variationen och förändringen såg ut i Eskilstuna under 1900-talets sista decennier, utan visar också hur man kan gå tillväga vid variationslingvistiska undersökningar. Därmed bidrar författaren till vårt vetande om språkförändringens mekanismer.

  Boken är främst lämplig för studenter i svenska på universitet och högskolor, men är också intressant för andra ämnen med språksociologiska inslag.

  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
  Läs mer
 5. Så bildas orden: Handbok i ordbildning, E-bok
  Så bildas orden: Handbok i ordbildning, E-bok
  E-bok
  140,65 kr
  Orden speglar världen. Med "världen" menas inte bara den konkreta verkligheten utan också våra erfarenheter av och attityder till den. Men världen förändras gradvis och då behöver vi nya ord för att beskriva den. De nya orden lånar vi in eller skapar av ord och delar av ord som redan finns i språket. De viktigaste teknikerna att bilda nya ord är sammansättning, avledning och förkortning.

  Den här boken beskriver hur nya ord bildas. Den är en kraftigt omarbetad version av en tidigare upplaga - nya avsnitt har tillkommit och nya ord ges som exempel. Boken har som främsta målgrupp studerande i ämnet svenska på högskolenivå men den är också lämplig att använda vid fortbildning av lärare i svenska.
  Läs mer
 6. Metoder för brukstextanalys, E-bok
  Metoder för brukstextanalys, E-bok
  E-bok
  195,75 kr
  Den här boken presenterar ett stort antal metoder för att analysera brukstexter, alltså texter som inte hör till skönlitteraturen. Hit hör berättelser, beskrivningar, utredningar och förklaringar som verkar praktiskt i vårt dagliga liv - på fritiden och i arbete och studier. Det rör sig om kontrakt och formulär, skolböcker och nyhetsnotiser, avhandlingar och forskningsartiklar, lagar och bruksanvisningar och mycket mer.
  Syftet med boken är att träna upp en kritisk medvetenhet inför brukstexter av alla slag, men också att ge hjälpmedel för att förstå dem bättre liksom för att själv skriva sådana texter.
  Metoder för brukstextanalys ansluter sig till Lennart Hellspongs och Per Ledins Vägar genom texten - handbok i brukstext-analys, men den kan också läsas fristående.
  www.studentlitteratur.se/metoderforbrukstextanalys


  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2001.
  Läs mer
 7. Triple A - English Grammar Exercises: intermediate and advanced levels, E-bok
  Triple A - English Grammar Exercises: intermediate and advanced levels, E-bok
  E-bok
  145,00 kr
  Triple A is a contrastive exercise book for the intermediate and advanced levels, focusing on some major differences between Swedish and English grammatical structures. The sentences are taken from a great variety of texts, produced by American, British and Swedish writers and speakers, but most of the translations are from Swedish into English. Nearly all of the 15 chapters include an introduction where the problems to be dealt with are discussed. The key gives detailed comments on the translated structures. Triple A also contains two Appendices with practical "backward" exercises starting from grammatical terms; in these exercises the students are asked to produce texts to meet given conditions. Läs mer
 8. Språkvägen C, E-bok
  Språkvägen C, E-bok
  E-bok
  129,05 kr
  Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera? Känner du att dina elever behöver mer struktur och färre lösryckta övningsuppgifter? Saknar du intressanta texter som lockar till läsning och samtal? Då är Språkvägen något för dig.

  EPUB3: Fixed format
  Läs mer
 9. Kurdiska ordspråk: Dialekten Feylî, Svensk översättning, E-bok
  Kurdiska ordspråk: Dialekten Feylî, Svensk översättning, E-bok
  E-bok
  44,24 kr
  Kurdiska ordspråk dialekten Feylî. En samling bestående av 500 ordspråk och talesätt från bl.a. Ilam och Kermashan översatta till Svenska. De kurdiska texterna är skrivna både med latinska och arameiska alfabeten och där det behövts har ytterligare information getts så att läsaren lätt kan förstå innebörden av ordspråken. Boken avslutas med en ordlista.

  Författaren är Feylî kurd bosatt i Sverige. Hans mål med den här boken är att bevara de kloka ordspråken och talesätten nedärvda från förfäderna. Denna bok ska förhoppningsvis agera som en bro mellan dåtid och nutid.
  Läs mer
 10. Utvalda Svenska verb översatta till Feyli kurdiska, E-bok
  Utvalda Svenska verb översatta till Feyli kurdiska, E-bok
  E-bok
  24,58 kr
  Huvudsyftet med denna bok är att ge läsaren en inblick i de verb som finns inom dialekten Feyli. Målgruppen är främst Feyli-talande kurder som vill lära sig mer om sitt eget modersmål och om möjligt utöka sin ”verb” förråd, även kurder (och alla som vill) med annan dialekt ska kunna ha möjligheten att bekanta sig med dialekten Feyli.

  Författaren är Feylî kurd bosatt i Sverige. Hans mål med den här boken är att bistå de som vill lära sig mer om de verb som finns inom Feyli kurdiska.
  Läs mer
 11. Språkvägen D, E-bok
  Språkvägen D, E-bok
  E-bok
  129,05 kr
  Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera? Känner du att dina elever behöver mer struktur och färre lösryckta övningsuppgifter? Saknar du intressanta texter som lockar till läsning och samtal? Då är Språkvägen något för dig.

  EPUB3: Fixed format
  Läs mer
 12. Dänischer Sprachkurs , E-bok
  Dänischer Sprachkurs , E-bok
  E-bok
  253,75 kr
  Der Kursus besteht aus 3 Stunden eingespieltem Material.
  Text und Ton gehören zusammen. Du drückst nur auf play, entweder zu Anfang eines jeden Kapitels oder wenn Du einen einzelnen Satz hören möchtest, direkt auf play vor dem entsprechenden Satz.
  Der Kursus besteht aus folgenden 37 Abschnitten:
  1.    Vanliga uttryck – när man träffar någon - Gängige Ausdrücke, wenn man jemanden trifft
  2.    Räkneord – grundtalen - Zahlwörter – Grundzahlen
  3.    Räkneord – ordningstalen - Zahlwörter – Ordnungszahlen
  4.    Tiden - Zeitangabe
  5.    Veckans dagar – Die Wochentage
  6.    Månaderna – Die Monate
  7.    Årstiderna – Die Jahreszeiten
  8.    Vädret – Das Wetter
  9.    Färgerna - Farben
  10.    Med tåg - Mit dem Zug fahren
  11.    Med flyg - Mit dem Flugzeug fliegen
  12.    På flygplatsen - Auf dem Flughafen
  13.    I passkontrollen/tullen – Paßkontrolle/Zoll
  14.    På hotellet - Im Hotel
  15.    Frukost - Frühstück
  16.    Hyra bil - Ein Auto mieten
  17.    På bilverkstaden/på bensinstationen - In der Autowerkstatt/An der Tankstelle
  18.    Med buss - Bus fahren
  19.    Med tunnelbana – U-Bahn fahren
  20.    Med taxi - Taxi fahren
  21.    Väginformation - Wegbeschreibungen
  22.    Allmänna fraser – när man behöver hjälp - Gängige Ausdrücke, wenn man Hilfe braucht
  23.    På banken - Auf der Bank
  24.    På posten - Auf der Post
  25.    Telefon - Telefonieren
  26.    Allmänna fraser – när man umgås – Gängige Ausdrücke im Umgang mit anderen
  27.    På restaurangen - Im Restaurant
  28.    Mat - Speisen
  29.    Dryck - Getränke
  30.    Inköp och shopping - Einkaufen
  31.    Hos doktorn - Beim Arzt
  32.    På apoteket  - In der Apotheke
  33.    Allmänna fraser – I nödsituationer – Gängige Ausdrücke in Notsituationen
  34.    På stranden - Am Strand
  35.    Nöjen - Unterhaltung
  36.    Utflykter - Ausflüge
  37.    Sport - Sport
   
  Du wirst ca. 800 neue Wörter lernen.
  In einer aktiven Umgangssprache verwendet man zwischen 500 – 1500 Wörter.
  Nach diesem Kursus hast Du Niveau 1 der Sprach-Niveauskala des Europarates erreicht.
  Das bedeutet, daß Du die meisten gebräuchlichen Wörter und Ausdrücke in Deiner näheren Umgebung wiedererkennen kannst.
  Du kannst auch gebräuchliche Namen und einfache Sätze lesen und verstehen. Du beherrschst auch eine Konversation, wenn Dein Partner langsam und deutlich spricht.
  Du kannst einfache Formulare ausfüllen.

  EPUB3: Reflowable, Synchronised audio, Scripting
  Läs mer
 13. Finnischer Sprachkurs, E-bok
  Finnischer Sprachkurs, E-bok
  E-bok
  253,75 kr
  Der Kursus besteht aus 3 Stunden eingespieltem Material.
  Text und Ton gehören zusammen. Du drückst nur auf play, entweder zu Anfang eines jeden Kapitels oder wenn Du einen einzelnen Satz hören möchtest, direkt auf play vor dem entsprechenden Satz.
  Der Kursus besteht aus folgenden 37 Abschnitten:
  1.    Vanliga uttryck – när man träffar någon - Gängige Ausdrücke, wenn man jemanden trifft
  2.    Räkneord – grundtalen - Zahlwörter – Grundzahlen
  3.    Räkneord – ordningstalen - Zahlwörter – Ordnungszahlen
  4.    Tiden - Zeitangabe
  5.    Veckans dagar – Die Wochentage
  6.    Månaderna – Die Monate
  7.    Årstiderna – Die Jahreszeiten
  8.    Vädret – Das Wetter
  9.    Färgerna - Farben
  10.    Med tåg - Mit dem Zug fahren
  11.    Med flyg - Mit dem Flugzeug fliegen
  12.    På flygplatsen - Auf dem Flughafen
  13.    I passkontrollen/tullen – Paßkontrolle/Zoll
  14.    På hotellet - Im Hotel
  15.    Frukost - Frühstück
  16.    Hyra bil - Ein Auto mieten
  17.    På bilverkstaden/på bensinstationen - In der Autowerkstatt/An der Tankstelle
  18.    Med buss - Bus fahren
  19.    Med tunnelbana – U-Bahn fahren
  20.    Med taxi - Taxi fahren
  21.    Väginformation - Wegbeschreibungen
  22.    Allmänna fraser – när man behöver hjälp - Gängige Ausdrücke, wenn man Hilfe braucht
  23.    På banken - Auf der Bank
  24.    På posten - Auf der Post
  25.    Telefon - Telefonieren
  26.    Allmänna fraser – när man umgås – Gängige Ausdrücke im Umgang mit anderen
  27.    På restaurangen - Im Restaurant
  28.    Mat - Speisen
  29.    Dryck - Getränke
  30.    Inköp och shopping - Einkaufen
  31.    Hos doktorn - Beim Arzt
  32.    På apoteket  - In der Apotheke
  33.    Allmänna fraser – I nödsituationer – Gängige Ausdrücke in Notsituationen
  34.    På stranden - Am Strand
  35.    Nöjen - Unterhaltung
  36.    Utflykter - Ausflüge
  37.    Sport - Sport
   
  Du wirst ca. 800 neue Wörter lernen.
  In einer aktiven Umgangssprache verwendet man zwischen 500 – 1500 Wörter.
  Nach diesem Kursus hast Du Niveau 1 der Sprach-Niveauskala des Europarates erreicht.
  Das bedeutet, daß Du die meisten gebräuchlichen Wörter und Ausdrücke in Deiner näheren Umgebung wiedererkennen kannst.
  Du kannst auch gebräuchliche Namen und einfache Sätze lesen und verstehen. Du beherrschst auch eine Konversation, wenn Dein Partner langsam und deutlich spricht.
  Du kannst einfache Formulare ausfüllen.

  EPUB3: Reflowable, Synchronised audio, Scripting
  Läs mer
 14. Russischer Sprachkurs, E-bok
  Russischer Sprachkurs, E-bok
  E-bok
  253,75 kr
  Der Kursus besteht aus 3 Stunden eingespieltem Material.
  Text und Ton gehören zusammen. Du drückst nur auf play, entweder zu Anfang eines jeden Kapitels oder wenn Du einen einzelnen Satz hören möchtest, direkt auf play vor dem entsprechenden Satz.
  Der Kursus besteht aus folgenden 37 Abschnitten:
  1.    Vanliga uttryck – när man träffar någon - Gängige Ausdrücke, wenn man jemanden trifft
  2.    Räkneord – grundtalen - Zahlwörter – Grundzahlen
  3.    Räkneord – ordningstalen - Zahlwörter – Ordnungszahlen
  4.    Tiden - Zeitangabe
  5.    Veckans dagar – Die Wochentage
  6.    Månaderna – Die Monate
  7.    Årstiderna – Die Jahreszeiten
  8.    Vädret – Das Wetter
  9.    Färgerna - Farben
  10.    Med tåg - Mit dem Zug fahren
  11.    Med flyg - Mit dem Flugzeug fliegen
  12.    På flygplatsen - Auf dem Flughafen
  13.    I passkontrollen/tullen – Paßkontrolle/Zoll
  14.    På hotellet - Im Hotel
  15.    Frukost - Frühstück
  16.    Hyra bil - Ein Auto mieten
  17.    På bilverkstaden/på bensinstationen - In der Autowerkstatt/An der Tankstelle
  18.    Med buss - Bus fahren
  19.    Med tunnelbana – U-Bahn fahren
  20.    Med taxi - Taxi fahren
  21.    Väginformation - Wegbeschreibungen
  22.    Allmänna fraser – när man behöver hjälp - Gängige Ausdrücke, wenn man Hilfe braucht
  23.    På banken - Auf der Bank
  24.    På posten - Auf der Post
  25.    Telefon - Telefonieren
  26.    Allmänna fraser – när man umgås – Gängige Ausdrücke im Umgang mit anderen
  27.    På restaurangen - Im Restaurant
  28.    Mat - Speisen
  29.    Dryck - Getränke
  30.    Inköp och shopping - Einkaufen
  31.    Hos doktorn - Beim Arzt
  32.    På apoteket  - In der Apotheke
  33.    Allmänna fraser – I nödsituationer – Gängige Ausdrücke in Notsituationen
  34.    På stranden - Am Strand
  35.    Nöjen - Unterhaltung
  36.    Utflykter - Ausflüge
  37.    Sport - Sport
   
  Du wirst ca. 800 neue Wörter lernen.
  In einer aktiven Umgangssprache verwendet man zwischen 500 – 1500 Wörter.
  Nach diesem Kursus hast Du Niveau 1 der Sprach-Niveauskala des Europarates erreicht.
  Das bedeutet, daß Du die meisten gebräuchlichen Wörter und Ausdrücke in Deiner näheren Umgebung wiedererkennen kannst.
  Du kannst auch gebräuchliche Namen und einfache Sätze lesen und verstehen. Du beherrschst auch eine Konversation, wenn Dein Partner langsam und deutlich spricht.
  Du kannst einfache Formulare ausfüllen.

  EPUB3: Reflowable, Synchronised audio, Scripting
  Läs mer
 15. Grundhjulet, E-bok
  Grundhjulet, E-bok
  E-bok
  216,05 kr
  Grundhjulet är skriven av den uppskattade författaren Kristina Asker. Grundhjulet är uppföljaren till succéboken På G och vänder sig till de som läser grundläggande sva.

  EPUB3: Fixed format
  Läs mer
 16. Språkvägen A, E-bok
  Språkvägen A, E-bok
  E-bok
  129,05 kr
  Är du sfi-lärare och har kört fast i arbetsmetoder och är stressad över hur du ska hinna planera? Känner du att dina elever behöver mer struktur och färre lösryckta övningsuppgifter? Saknar du intressanta texter som lockar till läsning och samtal? Då är Språkvägen något för dig.

  EPUB3: Fixed format
  Läs mer
 17. Ord, E-bok
  Ord, E-bok
  E-bok
  195,75 kr
  Vad är ett ord? Hur många ordklasser finns det egentligen? Finns det några begränsningar på vilka nybildningar som kan göras? Hur lär sig ett barn hur orden ser ut i det egna modersmålet?
  Detta är några av de frågor som Ord försöker ge svar på. Boken är en modern ordbildningslära som kombinerar klassisk ordbildningsteori med de senaste rönen inom grammatisk forskning. Ett brett spektrum av ämnen behandlas: ordklasser ur både ett modernt svenskt och ett bredare historiskt perspektiv, frågan om vilka ordklasserna är och hur de kan definieras och avgränsas från varandra, principerna för sammansättning och avledning, sambandet mellan betydelsevariation och betydelseförändring samt relationen mellan ordbildning och resten av grammatiken. Det sista kapitlet i boken behandlar ord ur ett tillägnandeperspektiv – hur barn lär sig ordens ljudstruktur och betydelse i sitt modersmål.
  Boken tar sin utgångspunkt i modern svenska, men perspektivet vidgas även till ord i mänskliga språk mer generellt, samt till ordbildning ur ett historiskt perspektiv. Stilen är resonerande och problematiserande. Vanskligheter och diskutabla antaganden inom den traditionella ordbildningsläran tas upp och belyses, och förslag ges till hur problem ibland kan lösas i ljuset av nyare forskning och nya teorier.
  Målgruppen för boken är grundstuderande i svenska, nordiska språk och lingvistik vid universitet och högskolor, men boken riktar sig även till den språkintresserade allmänheten.

  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.
  Läs mer
 18. Hispanoamérica desde la alteridad, E-bok
  Hispanoamérica desde la alteridad, E-bok
  E-bok
  227,65 kr
  Con este libro Piñeyro se propone aportar elementos básicos para una comprensión del complejo universo hispanoamericano. Sus páginas buscan estimular la curiosidad y la reflexión crítica del lector. Al mismo tiempo muestran cómo hechos históricos aparentemente remotos inciden en el presente.

  Hispanoamérica desde la alteridad ha sido escrita tomando en cuenta la perspectiva de quienes son habitualmente ignorados por la historiografía oficial, como las mujeres y los indígenas. Constituye un recorrido apasionante por la historia del "Nuevo Mundo" desde fines del siglo XV a nuestros días.

  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
  Läs mer
 19. Fransk ordbildning: övningsbok, E-bok
  Fransk ordbildning: övningsbok, E-bok
  E-bok
  114,55 kr
  Det franska ordförrådet utökas mycket snabbt. Dagligen tillförs språket nya ord genom sammansättning och avledning.

  Orden mitterandiste och chiraquien är exempel på hur man i franskan benämner anhängare till aktuella presidenter.

  Syftet med denna övningsbok är att den studerande ska kunna öva in och förbättra sina kunskaper såväl avseende sammansatta substantiv som prefix- och suffixavledning. Utöver klassiska exempel ges många prov på nytillskott hämtade från massmedia.

  Övningarna är främst avsedda för studerande på universitetsnivå. Eftersom de är försedda med facit lämpar de sig även för dem som via självstudium vill förbättra sin ordkunskap.
  Läs mer
 20. A Mid-Atlantic Handbook: American and British English, E-bok
  A Mid-Atlantic Handbook: American and British English, E-bok
  E-bok
  140,65 kr
  Observers of English are becoming increasingly aware of the differences between the two major varieties of the language: American English and British English. In theory, speakers of Mid-Atlantic English, a form of English which includes features of both varieties, are aware of the differences between American English and British English, and endeavor to use forms of the language which are easily understood.

  This awareness is an essential communication tool in Europe, where an increasing number of people are now speaking American English. While British English is on the decline, the Americanization of the English language has helped to promote the development of Mid-Atlantic English, which is fast becoming the most common form of English in the European Union.

  In this handbook there are descriptions of the most common differences in pronunciation, vocabulary, and spelling. There is also discussion of punctuation, grammar, and weights and measures.

  Intended for the freshman college student, this book is a valuable reference for anyone who needs to know more about the differences between American and British English, as well as the way in which the English language is used in the European Union as an international language.
  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida