4,00 kr - 245,00 kr
245,00 kr
4,00 kr

518 produkter

518 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom religion. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Religion

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Tvivel: Tankar om tro, E-bok
  Tvivel: Tankar om tro, E-bok
  E-bok
  103,17 kr
  Vad är egentligen tro och hur påverkas människan av att tvivla? För dem som söker Gud och även försöker finna sig själva finns många utmaningar. Ett allt snabbare tempo i samhället medför en tidspress som gör att många inte känner sig som subjekt eller huvudpersoner i sina egna liv. De djupare dimensionerna läggs åt sidan och grubblandet blir till en kamp istället för något som vi tillsammans kan bearbeta och trösterikt leva i. Filosofiska teser och judisk-kristen teologi kan kännas både överflödiga och otillräckliga när vi inte uppfattar Guds svar på vår bön på något sätt eller i någon form. Tystnaden bli irriterande när vi behöver en gud som både lyssnar och talar. Tron ersätts av tvivel. Finns Gud och om Gud finns, varför välja den kristna tron? Vad gör tvivlet med oss, är det farligt att tvivla? Ja, om man gör det för länge och låter det påverka självbilden, då kan det inte rekommenderas. Annars kan det bara vara nyttigt om än ibland obehagligt att sätta sin tro under luppen. Vi ska inte heller vara rädda för att ta tag i våra tvivel och ge dem namn, det vill säga ge dem ett innehåll. Att tvivla är inte motsatsen till tro. Detta är frågor boken ställer och diskuterar, en bok som både kan läsas enskilt och fungera som samtalsunderlag i en grupp. Läs mer
 2. Persoonaton elämä: Itsensä oivaltamisen klassikko, E-bok
  Persoonaton elämä: Itsensä oivaltamisen klassikko, E-bok
  E-bok
  149,55 kr
  Kirjan Sanoma toimii aktivoivana, herättävänä, itsensä oivaltamisen työkaluna, josta miljoonat lukijat ovat ammentaneet vastauksia elämän syvimpiin kysymyksiin ja kyenneet ymmärtämään aidon ajattelemisen, ideoiden merkityksen, luomisen prosessin ja jopa sen, miten voi hallita ei pelkästään omaa, vaan muidenkin, tietoisuutta ja valjastaa ne käyttöönsä. Kirjan Sanoman sisäistäminen avaa ymmärryksen elämän kipupisteiden ja ongelmien hälventämismahdollisuuteen. Elvis Presley luki ahkerasti tätä kirjaa ja jakoi sitä sadoille ihmisille - jakaminen on välittämistä - Kenties sinä haluat antaa läheisillesi Tärkeimmän kirjan luettavaksi..? Läs mer
 3. Att uppfatta allt mänskligt: Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap, E-bok
  Att uppfatta allt mänskligt: Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap, E-bok
  E-bok
  58,00 kr
  I luthersk kristen tradition finns en nedåtgående rörelse med en stark betoning av hur Gud gör sig till ett med den gudlösa människan. Den föreställningen går som en röd tråd genom denna doktorsavhandling i religionsvetenskap. Utifrån två förutsättningar konfronteras fyra lutherska tankefigurer med Selma Lagerlöfs författarskap. Den ena förutsättningen utgörs av självklarheten som fenomen. Selma Lagerlöfs religiösa rötter beskrivs innehållsligt sett ofta som ingenting - en traditionell bakgrund, en vänlig odogmatisk fromhet osv. Men just denna självklara bakgrund har också ett innehåll - nämligen den lutherska tro som var en del av det samhälle hon växte upp i. Den andra förutsättningen är att luthersk livsförståelse kan uttryckas episkt. I berättelsen gestaltas relation och verklighet. I Selma Lagerlöfs berättelser uttrycks den lutherska förståelsen av relationen Gud - människa och människa - människa. Avhandlingen preciserar några drag i 1900-talets lutherforskning, för att ge en bild av den lutherska självklarhet som präglar både Selma Lagerlöf och annan luthersk livsförståelse. Hit hör tron på ordets löfte, tron på att Gud är skapare och har försyn om skapelsen, kallelseläran med tvåregementsläran samt en korsets teologi som betonar Guds nedstigande i det mänskliga. Några av de stora romanerna, som t.ex. Gösta Berlings saga, Jerusalem och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige tas upp till behandling, samt ett antal berättelser, sägner och legender. I avhandlingen visas hur den lutherska livsförståelsen uttrycks i dessa berättelser och deras tolkning av verkligheten. Läs mer
 4. Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp: Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika, E-bok
  Med segerhjärtat kämpa mitt livs kamp: Omvändelseberättelser i baptistisk årskrönika, E-bok
  E-bok
  67,83 kr
  Omvändelse har varit ett centralt begrepp i kristendomen ända sedan dess begynnelse, i synnerhet accentuerat inom frikyrkan och baptismen. Berättandet hör till människans livsnerv, säkert ända sedan man satt kring lägerelden och hittade på historier kring stammens ärorika jägare. Berättelserna vidgar vyerna men kan också stimulera lyssnarna till att uppfylla berättelsernas själ och fostra till nya krigare som det senare kunde berättas om igen. Jag oroas att om vi slutar att berätta våra berättelser kan det medföra både rotlöshet och vilsenhet. Vi förlorar vår historia och inser kanske för sent hur den påverkat oss till de vi är och hur vi tänker idag. Nu kombinerar jag dessa storheter i uppsatsen; omvändelsen och berättelsen med baptister som alltid värderat berättelsen högt, både bibelberättelser och den egna historien som blir en förlängning av bibelns berättelse. Denna bok är magisteruppsatsen som skrevs för att se, kartlägga och analysera omvändelseberättelser hos baptister genom julkalendern Betlehems under hela utgivning från 1886 till 1980 . Läs mer
 5. Änglaguiden: En guide med 30 änglabudskap för inspiration till insikt, E-bok
  Änglaguiden: En guide med 30 änglabudskap för inspiration till insikt, E-bok
  E-bok
  79,98 kr
  Änglaguiden är en bok för personlig utveckling, andlig förståelse och mänskligt växande. Boken innehåller 30 änglabudskap samt fakta, forskning och inspiration till insikt så att du på ett konstruktivt sätt kan tillämpa budskapen i ditt liv. Det här är en bok för dig som befinner dig vid ett vägskäl i ditt liv där det kan kännas som om det finns ett stort gap mellan där du är just nu och dit du vill komma. När detta uppträder i ditt liv kan du vara säker på att ett medvetandeskifte, inom dig, är på väg att inträffa. Det är inte en fråga om NÄR, utan om HUR. Den här boken guidar dig till att utvidga ditt medvetande för att skapa en ökad förståelse för din äkta identitet. Genom änglarna blir du vägledd så att denna förändring inte behöver vara skrämmande utan glädjefylld. Läs mer
 6. Epidemiaohjeet: Saako kuolemaa ja ruttoa paeta?, E-bok
  Epidemiaohjeet: Saako kuolemaa ja ruttoa paeta?, E-bok
  E-bok
  22,03 kr
  Uskonpuhdistaja Martti Luther saa v 1527 Breslaun papeilta kirjeen, jossa kysytään neuvoja, miten menetellä ruton riehuessa ja kuoleman niittäessä satoa. Luther antaa käytännön ohjeita, joita hän perustelee Raamatulla. Hän kehottaa pitämään yhteiskuntajärjestystä yllä, harjoittamaan lähimmäisenrakkautta ja suojautumaan viisaasti. Koettelemuksissakin Luther näkee Jumalan isällisen käden ja tähdentää lujaa uskoa ja luottamusta Jumalaan. Pahinta Lutherin mielestä on hengellinen ruttotauti eli väärät opit ja käytännöt, jotka vievät Kristuksen luota harhaan. Luther valaa lukijoihinsa myönteistä, Jumalaan luottavaa asennetta, joka hänellä itselläänkin oli ruton riehuessa Wittenbergissä. Läs mer
 7. En sagoberättelse om en flickas magiska liv på jorden: Del 1 + Del 2, E-bok
  En sagoberättelse om en flickas magiska liv på jorden: Del 1 + Del 2, E-bok
  E-bok
  52,16 kr
  Det var en gång....så börjar de flesta sagoberättelser. Jag har valt att skriva min berättelse i sagoform som handlar om mitt liv och vad jag upplevt. Jag delar med mig av de händelser och kanaliseringar samt den Pyramid meditation som jag fått från de högre dimensionerna till oss människor för att vi ska utvecklas andligt och personligt och för att öppna våra hjärtan inför allt som är. Detta för att vi människor ska få förståelse för att det finns så mycket som vi inte ser men bara för att det inte syns så betyder det inte att det inte finns?! Min förhoppning är att många av er människor som läser boken kanske kan känna igen sig själv i denna berättelse och till alla er har ni mitt hjärta med er! Ljus och Kärlek! Läs mer
 8. Henoks bok, E-bok
  Henoks bok, E-bok
  E-bok
  50,02 kr

  Henoks bok (även känd som "Enoks bok") är en judisk skrift attribuerad till Henok, Noas farfars far. Den är varken erkänd av judar eller kristna som helig skrift, med ett undantag, den etiopiska ortodoxa kyrkan. Boken består i själva verket av flera ganska distinkta delar, varav den äldsta dateras av forskarna till 300-talet f. Kr. och den yngsta till 100-talet f. Kr.

  Ett kort stycke ur Henoks bok (1:9) citeras i Nya Testament, nämligen i Judasbrevet 1:14–15: "Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: 'Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga, för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de har övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet har talat mot honom.'" Fragment av boken hittades bland Dödahavsrullarna och alltså var den i omlopp både före och under Kristi tid.

  Det sägs på några ställen i texten att boken skall få sin egentliga och fulla betydelse för de kommande släktena, och att den skall bli känd först i de yttersta tiderna. Något som kittlar fantasin, då den faktiskt var försvunnen och återupptäcktes först år 1773. Dessutom kan den fortfarande inte anses vara känd utanför en liten krets av forskare. För den som vill se boken som gudomligt inspirerad bör dock åtskilligt av innehållet sätta stoppa för detta. Boken är ändå av utomordentligt intresse eftersom den belyser föreställningar som fanns på plats vid tiden för kristendomens framväxt, främst bilden av den kommande Kristus och hans ankomst, tron på uppståndelsen samt en himmel och ett helvete. Dessutom hittar man här den mest utförliga beskrivning vi känner till av de fallna änglar som nämns i 1 Mos. 6:1–4 (väktarna) som tog sig hustrur bland människorna och avlade jättar (nefilim).

  Läs mer
 9. Ei liian kevyesti, tunteella, E-bok
  Ei liian kevyesti, tunteella, E-bok
  E-bok
  77,00 kr
  Martti Luther mullisti koko Euroopan kirjoitelmillaan. Kiinnostuneena hänen motiiveistaan kirjailija Tauno Yliruusi käy analysoimaan Lutherin muita kirjoitelmia, kuten hänen juutalaisvastaisia pamflettejaan. Tämän kautta hän luo täysin erilaisen kuvan tuntemastamme uskonpuhdistajasta. Mitä jos kaiken taustalla oli Lutherin mielen järkkyminen?

  Ihmisyys sen pienessä ja suuressa mittakaavassa joutuu Tauno Yliruusin syyniin. Menestyneen novellikirjailijan kirjoitelmissa pohditaan ihmisyyden eri puolia.

  Lutherin mielenterveyden lisäksi lukija joutuu vastakkain kansakunnan tunteman alemmuuden kanssa ja joutuu peilaamaan sitä omiin tuntemuksiinsa. Pohtiipa kirjailija myös sukupuolittuneita pronomineja ja niiden mahdollisuuksia suomen kielessä.

  Tauno Yliruusi (1927–1994) oli suomalainen kirjailija, joka kirjoitti erityisesti salapoliisi- ja jännitysromaaneja. Lisäksi Yliruusi kirjoitti näytelmiä, joita on käännetty yli 15 kielelle. Yliruusi työskenteli muun muassa STT:n toimittajana sekä Suomen YK-liiton pääsihteerinä.
  Läs mer
 10. Hasidien ja juutalaisen perimätiedon tarinat, E-bok
  Hasidien ja juutalaisen perimätiedon tarinat, E-bok
  E-bok
  45,21 kr
  Olen pitänyt Kiteellä ja Helsingissä muutamia vuosia Raamattukursseja nimeltään Juutalainen perimätieto ja Raamattu. Tämän muinaisjuutalaisuuden perimätiedon on Friedrich Weinreb tuonut ensimmäisen kerran nykymaailman tietoon nykykielellä, eli hollannin ja saksan kielellä. Raamatun lukemiseen ja ymmärtämiseen on juutalainen perimätieto osoittautunut hyvin hyödylliseksi ja se paljastaa Raamatun sanoman sisäisen rakenteen ja näin Sanan voima ja syvempi merkitys korostuvat. Friedrich Weinrebin molemmat isoisät olivat tunnettuja hasiidiviisaita. Hasidismi on säilyttänyt tiedot juutalaisesta perimätiedosta juuri myös lukemattomien tarinoiden ja legendojen avulla. Ja Weinrebilla oli suuri ilo kertoa niitä. Juutalaisen perimätiedon ohella myös hasidien tarinat auttavat meitä ymmärtämään ja rakastamaan Raamattua paremmin. Läs mer
 11. Nyckeln till födelsens och dödens gåtor, E-bok
  Nyckeln till födelsens och dödens gåtor, E-bok
  E-bok
  116,00 kr

  PRAKTISK BUDDHISM FÖR VÅR TID

  ALLA VILL VI BLI LYCKLIGA, men ändå verkar lyckan inte alltid vara inom räckhåll. Olika problem är inte i sig själva de grundläggande orsakerna till att vi är olyckliga. Enligt buddhismen är de verkliga orsakerna att vi saknar kraft och visdom att hantera problemen.

  I NYCKELN TILL FÖDELSENS OCH DÖDENS GÅTOR förklarar den buddhistiske ledaren Daisaku Ikeda att alla individer har obegränsad kraft och visdom inom sig, och hur buddhismen visar vägen för att utveckla dessa egenskaper. När buddhismen behandlar frågan om lycka så fokuserar den på hur vi kan odla den potential som finns inom oss. Styrka och visdom, förklarar buddhismen, kommer av livskraft. Om vi kan odla tillräckligt mycket livskraft kan vi inte bara stå upp mot livets motgångar utan till och med omvandla dem till förutsättningar för lycka.

  Om detta ska vara vårt mål måste vi dock först identifiera de främsta lidandena i livet. Buddhismen beskriver fyra universella lidanden - födelse, åldrande, sjukdom och död. Det är om detta denna bok handlar.

  Läs mer
 12. Manfred Björkquist - Visionär och kyrkoledare, E-bok
  Manfred Björkquist - Visionär och kyrkoledare, E-bok
  E-bok
  172,55 kr
  Manfred Björkquist (1884-?1985) är en märkesperson i det svenska 1900-talets kyrkohistoria, i dag delvis bortglömd. Han är en av den s.k. ungkyrkorörelsens förgrundsfigurer. Korstågsrörelsen var ett slags dialogprojekt med syfte att framför allt nå arbetarklassen. »Kyrkotanken« fick en stor betydelse både genom anknytningen till historien och genom betoningen av folkkyrkan. Mottot var »Sveriges folk ? ett Guds folk«. Manfred Björkquist tog också initiativet till eller medverkade vid tillkomsten till en mängd organisationer och stiftelser. Mest känd är Sigtunastiftelsen som blev ett forum för dialog och kristen tro. 1942 blev Manfred Björkquist det nybildade Stockholms stifts förste biskop. Han var då lekman och prästvigdes kort före sin biskopsvigning. Den här boken berör olika aspekter på Björkquists liv och mångskiftande verk. Läs mer
 13. A book about The Gospel of St Thomas, E-bok
  A book about The Gospel of St Thomas, E-bok
  E-bok
  42,05 kr
  The Gospel of St Thomas, discovered 1945 in Nag Hammadi, consists of 114 saying of Jesus - Logia, several of which have been parallell in the Bible with the synoptic Gospels, St Matthew, St Mark and St Luke. The Gospel of St Thomas is younger (100 years after Jesus Christ) than the other Gospels. 
  The Gospel of St Thomas and the Bible give us important guidance about how we can live our lives on the Right Way.
  But the Gospel of St Thomas show us more about our inner life and mind/psyche and how we shall find our Truth in our life about Jesus and the meaning/be guided in a good sense in our life.
  Läs mer
 14. The Day of Reckoning: Our Identity in Christ, E-bok
  The Day of Reckoning: Our Identity in Christ, E-bok
  E-bok
  4,92 kr
  The essay deals with the question of all questions: a Christian's identity in Christ, The emphasis is on what St, Paul has said about the topic. Läs mer
 15. Vipstars New ageguide, E-bok
  Vipstars New ageguide, E-bok
  E-bok
  113,06 kr
  Här är boken för dig som är nyfiken på det som kallas new age. Är du en sökare? Kanske du har svaren här. Detta är en introduktion till flera olika ämnen som vi i dagligt tal nämner som new age - nyandlighet. I boken finner du texter om: ACIM, Andlig guide, Affirmationer, Astrologi, Aura och färger, Drömmar, Feng Shui, Kaffesump, Kristaller, Medialitet, Meditation, Numerologi, Pendel, Reiki, Runor, Symboler, Tarot, Tidigare liv, Totems och new age wannabes. Läs mer
 16. Natten bådar svedjebrand, E-bok
  Natten bådar svedjebrand, E-bok
  E-bok
  100,05 kr
  Är det slumpen eller helgonen som leder våra öden? Den kristna reformationen i Sverige är i antågande, men eldsjälarna som driver den kommer snart att lära sig att man inte kan skänka folk en ny tro från en dag till en annan. De möts av benhårt motstånd, vacklande tro och osäkerhet. Trots det vägrar de ge upp, ty en svedjebrand anläggs för odlingens skull och där det en gång brunnit gror grönskan trefaldigt. För att den svenska befolkningen ska kunna frodas måste det gamla först rivas ned …

  ”Natten bådar svedjebrand” utspelar sig under den första svåra brytningstiden i Sverige och porträtterar de människoöden som drev på och upplevde en kristna reformationen.

  Gunnar Wahlström, 1903-1983, var en svensk baptistpastor och författare som skrev ett femtiotal böcker. Han skrev bland annat under pseudonymen Gunnar Daland och hämtade inspiration till sina böcker från kristendomens brytningstider i Sverige, men också från samtida sociala och politiska problem.
  Läs mer
 17. A Day After Tomorrow, E-bok
  A Day After Tomorrow, E-bok
  E-bok
  172,74 kr
  Tämä kirja on Afterlife-sarjan kolmas ja itsetutkiskeluni yhdeksäs kirja. Numerologisesti luku yhdeksän tarkoittaa loppuun saattamista. Samoin kuin edelliset, tämäkin on luonteeltaan tarinamuotoon puettu elämänkerrallinen teos sisältäen kokemuksiani hyvin monissa todellisuuden tiloissa aina arjesta lähtien sekä niistä kumpuavia ajatuksia. Näin lukuisat tietoisuuden tilat sekä ulottuvuudet ovat mahdollisuuksia oppia mm. ihmisyyttä ja paikallista maailmaa, jolla tarkoitan myös avaruutta sekä lukuisia ulottuvuuksia. Paneudun asiaan, jota kutsun alkuajatukseksi, jolla tarkoitan aivan ensimmäistä kohtaamistani tämän maailman energioiden kanssa, joka on tapahtunut inkarnoitumisen yhteydessä ennen syntymääni. Huomaan sen suuren vaikutuksen nähdä ja tulkita tätä maailmaa. Aineeseen inkarnoitumisen yhteydessä valitsemme myös muotoomme lukuisia paikallisia energioita, joiden kanssa elämme eli työskentelemme yhteisen hyvän saamiseksi. Noin yleensä alkuajatus voi olla mikä tahansa ajatus, joka vaikuttaa oleellisesti havaintomaailmaan, skeemaan eli mielen todellisuuskuvaan sekä edelleen toimintaan. Nostan esiin myös tietämisen ja keksimisen osiossa teknologiasiirto, joka on tietoista ymmärrystä asiasta, jota kutsun tietoisuuskentäksi. Tämä avaa näkemyksen, kuinka monet asiat ovat mahdollisesti tapahtuneet useita kertoja ihmisen historiassa, mutta tiedon soveltaminen vaihtelee suuresti sen hetkisen aineellisen teknologisen tietämyksen ansiosta. Mielestäni saavutan tämän kirjoituksen aikana tasapainon ja seesteisyyden tilan, johon minua johdatti tuttu viesti "et voi tutkia pimeyttä viemällä sinne valoa". Näin jokainen ihminen ja olevainen on valonkantaja. On hyvin monia tapoja tutkia pimeyttä. Sen tutkimiseksi ja näkemiseksi olemme saaneet hienon työkalun: rakkauden. Olen tullut myös ymmärtämään itsetutkiskeluni alkumetreillä saamani viestin, jonka mukaan kirjoitan kolme kirjaa. Nämä kolme kirjaa käsittävät yhteensä yhdeksän kirjoitusta. Ensimmäinen kirja on Itseäni etsimässä -sarja pitäen sisällään neljä kirjoitusta. Toinen kirja on Omega-sarja sisältäen kaksi kirjoitusta. Kolmas kirja on nimeltään Afterlife-sarja pitäen sisällään kolme kirjoitusta. Läs mer
 18. Vid tidens hjärta, E-bok
  Vid tidens hjärta, E-bok
  E-bok
  100,05 kr
  Teologistudenten Jakob Sandman lyckas inte finna plats för sin personliga gudstro inom den Svenska kyrkans doktrin efter sin examen. Hans religiösa sökande följer honom istället när han flyttar ifrån Uppsala med sin fru Malin och tar arbete som taxichaufför i hemstaden Eksjö och samtidigt påbörjar en officersutbildning i militären. Jakobs andlighet blir en större diskussion om att leva ett rättfärdigt liv i moderna Sverige, en guide som leder honom genom de många vändningar som sker i makarnas hektiska livsperiod.

  Vid tidens hjärta är Christian Braw’s andra roman där han följer Familjen Sandman. Den ansluter fritt till romanerna Till Minnet (1991) och Släktresan (2002). 

  Christian Braw, född 26 Juli 1948, är en svensk präst, teolog och författare. Han har tidigare skrivit skönlitterära böcker under pseudonymen F. J. Nordstedt och är återkommande debattör och skribent på Svenska Dagbladets kultursida.
  Läs mer
 19. Hur gick det till? Hur blev jag präst?: Erinringar 50 år efteråt, E-bok
  Hur gick det till? Hur blev jag präst?: Erinringar 50 år efteråt, E-bok
  E-bok
  33,63 kr
  År 1960 prästvigdes de första kvinnorna i Svenska kyrkan. Våren 1970 prästvigdes Margareta Brandby-Cöster i Karlstads stift och hon har alltså när denna bok kommer ut, varit präst i femtio år. Margareta drar sig här till minnes hur hennes väg till prästämbetet såg ut och hur den första tiden som präst upplevdes. Läs mer
 20. Profetens mantel : den muslimska världen 2001-2006, E-bok
  Profetens mantel : den muslimska världen 2001-2006, E-bok
  E-bok
  174,00 kr
  Profeten Muhammeds mantel är en symbol för maktens legitimitet. I Profetens mantel behandlar Jan Hjärpe utvecklingen i den muslimska världen från den 11 september 2001 till och med avrättningen av Saddam Hussein i Irak den 30 december 2006.

  Hjärpe går igenom händelseutvecklingen område för område och hur »kriget mot terrorismen« förändrat livsvillkoren och den politiska situationen. Han behandlar ockupationerna av Irak och Afghanistan, valet som gav Hamas segern i Palestina, Israels angrepp på Libanon och utvecklingen i Iran. Oron som Jyllands-Postens Muhammedteckningar utlöste och självmordsbombarnas psykologi analyseras ingående. Hjärpe gör också en unik genomgång av de öppna brev Usama bin Ladin och den iranske presidenten Mahmud Ahmadinejad skrivit till det amerikanska folket och president Bush.

  USA står inför ett vägval i Mellanöstern. Tvingas Bush-administrationen till reträtt i Irak och vilka konsekvenser får det i regionen? Vem tar upp profetens mantel?

  Jan Hjärpe är professor emeritus i islamologi. Han har publicerat ett flertal böcker om den muslimska världen och om islam.
  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida