20,00 kr - 406,00 kr
406,00 kr
20,00 kr

212 produkter

212 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom pedagogik. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Pedagogik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Better parenthood: enjoy every day with your child!, E-bok
  Better parenthood: enjoy every day with your child!, E-bok
  E-bok
  34,41 kr
  This E-book gets to the heart of relationships between parents and children in a funny and practical way. It shows how parents can use their skills to prevent quarrels at the table, in a store or when getting to their children to sleep. And if parents and children have fewer quarrels, their bond will be stronger. And a strong bond reflects on life at home, at school and at work. Läs mer
 2. Minä, Saapas, E-bok
  Minä, Saapas, E-bok
  E-bok
  146,48 kr
  MINÄ, SAAPAS on kokoelma kirkon erityisnuorisotyössä toimivien vapaaehtoisten omista kokemuksista Itä-Helsingissä. Kertomukset antavat näkökulmia paitsi itse saapastoimintaan, myös ennen kaikkea siihen, mikä saa vapaaehtoisen päivystäjän innostumaan, kouluttautumaan ja sitoutumaan vuodesta toiseen ilman korvauksia auttamistyöhön nuorten parissa. Läs mer
 3. Valitse oikea ammatti, E-bok
  Valitse oikea ammatti, E-bok
  E-bok
  93,39 kr
  "Valitse oikea ammatti" on tarkoitettu niille, jotka miettivät ammatinvalintaansa omia kykyjään punniten ja arvostaen. Yleensä valinta tapahtuu ammatteja selaamalla. Parempi tapa on ensin lähestyä itseään rehellisesti ja sitten katsoa, mihin ammatteihin omat taidot viittaavat. Kirja auttaa myös työn hakemisessa – mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Voi myös vaihtaa ammattia, jos se parantaa elämän laatua. Valitkaa oikein! Läs mer
 4. Att skriva sig till läsning - erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet, E-bok
  Att skriva sig till läsning - erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet, E-bok
  E-bok
  143,55 kr

  Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen och där skrivandet sker på datorer eller lärplattor. I den här boken beskriver författarna hur metoden didaktiskt har gestaltats i Sandvikens kommun, där man redan år 2003 införde arbetssättet, först i liten skala och sedan i hela kommunen. Här synliggörs praktikers kunskaper om arbete med metoden ASL; samtidigt bidrar boken med en fördjupad reflexion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför.

  I fem av bokens kapitel berättar praktiker om sin verksamhet och sina erfarenheter. Dessa kapitel visar på komplexiteten i klassrumspraktiken och hur lärare behöver vara lyhörda när de didaktiskt navigerar mot ett hållbart läs- och skrivlärande för alla barn i skolan. Författarna belyser olika utmaningar de har ställts inför vid implementeringen av ASL.

  I boken presenteras även den forskning av ASL som genomförts i Sandviken. Här redovisas inte enbart forskningsresultaten, utan även de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för forskningsprojektet. Att skriva sig till läsning inbjuder till didaktisk diskussion och reflexion. Vilka didaktiska val var möjliga att göra i de situationer som beskrivs och vilka blir konsekvenserna av dessa val?

  Läs mer
 5. Gruppen som grogrund: en arbetsmetod som utvecklar, E-bok
  Gruppen som grogrund: en arbetsmetod som utvecklar, E-bok
  E-bok
  145,00 kr
  "Det är i skolan som framtiden byggs. Av våra barn.
  Vi som arbetar med barn, vi vidrör framtiden."

  I "Gruppen som grogrund", en av de viktigaste böckerna för pedagoger, ges verktyg för hur man kan arbeta med personlighetsutvecklande övningar med barn i grupp Metoden presenteras, tillsammans med tydliga exempel från verkligheten. Olika övningar finns också tillhanda, som kan anpassas och varieras efter grupp och situation.

  Syftet med metoden är att hjälpa barn att hitta en egen identitet, öka sitt självförtroende och känna trygghet. I gruppen utvecklas en positiv atmosfär, som hjälper barnen att känna sig accepterade.

  "Gruppen som grogrund" vänder sig främst till pedagoger som som arbetar med barngrupper i förskolan samt låg-, och mellanstadiet.

  Gunilla O. Wahlström är en välkänd och högt uppskattad författare, föreläsare och pedagog. Wahlström är i grunden lågstadielärare, utöver detta har hon även utbildat sig i konflikthantering och psykosociala arbetssätt.
  Läs mer
 6. Farfar, läs för mig!, E-bok
  Farfar, läs för mig!, E-bok
  E-bok
  133,40 kr

  Boken Farfar läs för mig vänder sig till unga föräldrar, far-och morföräldrar men även till förskolepedagoger och andra som har nära kontakter med små barn.

  För att utveckla ett rikt språk behöver barn bl.a. dagliga sångstunder, högläsning, berättande och lekar runt läsupplevelsen.

  Barns språkutveckling börjar redan vid första andetaget via minspel, jollrande och föräldrars och barns spontana kommunikationsmönster. Att lyssna in och sedan svara an i detta mönster får oss att häpna över även små barns förmågor.

  Författarna har fört anteckningar om barns olika uttalanden och samlat en del av dem i sista kapitlet.

  Rigmor Lindö har skrivit flera pedagogiska läroböcker (Bl.a. Det gränslösa språkrummet och Det tidiga språkbadet, utgivna av Studentlitteratur) som användes i lärarutbildningar över hela landet. I föreliggande bok sammanfattar hon innehållet i dessa på ett lättillgängligt sätt.
  Läs mer
 7. Tvära perspektiv, E-bok
  Tvära perspektiv, E-bok
  E-bok
  87,00 kr
  Det som händer i samhället, händer i skolan. Hur påverkar, ytterst, politiska beslut vardagen för alla de elever som är inskrivna i våra skolor? Vilket eller vilka perspektiv skall man inta i mötet med den enskilda eleven eller gruppen? Skolan är komplex och det finns stora förväntningar från många håll gällande vad skolan skall hantera - skolan handlar inte bara om utbildning idag.
  Vi vet att den psykiska ohälsan ökar hos unga och unga vuxna idag och alla dessa vill, bör eller skall på ett eller annat sätt få sin rättighet till bildning eller utbildning tillgodosedd.
  HUR blir hjälp på bästa sätt? Hur kan de olika professionerna inom skolans organisation samverka för den enskildes eller gruppens bästa?
  Vad vi gör dagligen är det som i allmänna ordalag kallas för "beprövad erfarenhet". Vi skapar praktik av teorier.
  Mötet är alltid centralt och relationen det som bär. Detta gäller både elever, deltagare och arbetskamrater. Att tillsammans våga ha det kritiska ögat och ibland våga gå på tvärs för att nå målet.
  Boken vänder sig till studerande på socionomutbildningen, studerande inom lärarutbildningen, skolledare, personal inom Elevhälsan och intresserade politiker som fattar beslut i skolrelaterade frågor.
  Läs mer
 8. Lärarna är skolans främsta resurs!, E-bok
  Lärarna är skolans främsta resurs!, E-bok
  E-bok
  56,55 kr
  Att lärarna inte längre har något att säga till om i svensk skola, vet nog de flesta! Det besynnerliga är att ingen verkar se något problem i det, inte ens lärarna själva; de hinner inte.

  Lärarrollen har med tiden blivit något ganska ovidkommande, bland annat i den meningen att läraren inte längre kan påverka sina möjligheter att bedriva en tillräcklig god undervisning. De kan alltså inte skapa bättre villkor för elevernas lärande. Inte heller kan de förvänta att elever ska lära sig någonting. Det är nämligen helt upp till individen, vad den vill, önskar eller har lust till. Eleverna är ju skolans kunder! Resultatet? En omfattande kunskapsnedgång, enligt nationella och internationella studier (OECD, PISA, TIMSS).

  OECD har i sin oberoende genomgång 2015, kommit fram till att lärarnas förutsättningar måste förbättras radikalt om man ska kunna vända den negativa utvecklingen vad gäller svenska elevers bristfälliga kunskaper (bland de sämsta av alla i PISA-studien 2014).

  Nu behöver lärarnas verklighet synliggöras. Nästa steg är att göra något åt det, framförallt bemästra de hinder som bakbinder lärarna i deras uppdrag.

  Sedan fredagen den 9 oktober 2015 har 100-talet LR-Stockholm lärare demonstrerat den nionde i varje månad utanför SKLs (Sveriges landsting och kommuners) lokaler. De har burit på skyltar och flygblad där man kunnat läsa: Resultaten faller - Varför? 70 000 lärare saknas - Varför? Låt lärare få tid att vara lärare! Det har de fortsatt med ända fram till läraravtalets upphörande i april 2016. Kommer det att ge lärarna ett bättre avtal nästa gång? Tror inte det.

  Detta är min andra bok om skolans kunskaps-och lärarkris. Den handlar om lärarnas helt avgörande betydelse i skolans värld; en självklarhet egentligen, att lärarna ska leda undervisningen (McKinsey 2007) och att undervisning är vägen till framgång (Johan Kants skolblogg10 april 2016). Men vad är det som gör att lärare inte får vara lärare längre? Det är något jag önskar diskutera; vad är det som möjliggjort den pågående marginaliseringen av lärarnas yrkesauktoritet, och hur åtgärdar man den?
  Läs mer
 9. Pieni ja suuri samassa veneessä, E-bok
  Pieni ja suuri samassa veneessä, E-bok
  E-bok
  94,25 kr
  Vanhemmat ova usein ymmällään tehtävänsä ja lastensa kanssa.

  Muutoksen kiihtyvässä vauhdissa tarvitaan vaihtoehtoja myös kasvatuksessa. Satavuotinen montessoripedagogiikka tarjoaa edelleen hyviä ajatuksia. Yhteiskunnallisia ehtoja lapsuuden ja vanhemmuuden muodostumiselle ei voi myöskään sivuuttaa.

  Valtiotieteiden maisteri, montessoriohjaaja ja opettaja, pitkäaikainen freelance-toimittaja ja kahden pojan äiti Maria Salonen yhdistää teoriaa ja omia kokemuksiaan tässä kirjassa nykylapsuuden ja -vanhemmuuden mahdollisuuksista ja rajoituksista.
  Läs mer
 10. Kunskapssveket : Pamflett om den avreglerade skolan, E-bok
  Kunskapssveket : Pamflett om den avreglerade skolan, E-bok
  E-bok
  178,35 kr

  Att skriva en Pamflett (kritiserande skrift) om Sveriges avreglerade skolsystem var inte något jag tänkt - tvärtom. Det gav sig självt i takt med den smygande känslan av att bli mer och mer «ställd» inför den ström av ständigt nya förutsättningar och villkor, som successivt tog ifrån mig det uppdrag jag trott på.
  Det är fantastiskt att arbeta som lärare. Och det är på grund av eleverna jag stannat kvar i yrket, trots statusfall och de stadigt försämrade förutsättningarna att bedriva undervisning med kvalitet. Skolan har förvandlats till något helt motsatt de värderingar och förhoppningar jag stått upp för. Jag förstod inte vilken roll jag hade tilldelats som kommunalanställd lärare i en historiskt sett helt makalös helomvändning vad gäller synen på skolan och dess betydelse för samhället. Men nu vet jag - och har lärt- och därför denna pamflett. Detta är ingen kritik mot enskilda skolor eller individer utan handlar om det avreglerade skolsystemets effekter på attityden till undervisningen, lärandet och kunskapen i skolan. Många har skrivit om denna omvälvande reform, och jag refererar till flera av dessa skoldebattörer och skribenter, för att belysa mina synpunkter ur deras perspektiv. Mitt eget perspektiv är utifrån mitt yrkesliv som svensk-och ämneslärare och mina erfarenheter av hur skolans inre arbete långsamt berövades sin förutsägbarhet, tid och kvalitet på grund av bland annat ekonomism och marknadstänkande. Som svensklärare har jag bevittnat omvandlingen från undervisning till - Ja, vad? Ibland har jag känt mig som en clown som gör konster, och det kanske är så det ska vara. Mitt syfte är att berätta om och diskutera vad som skett med skolan, varför det blivit så - och vad man skulle kunna göra åt det.

  Läs mer
 11. Nödrop från lyckobubblan, E-bok
  Nödrop från lyckobubblan, E-bok
  E-bok
  58,00 kr

  ”Som tur är finns det väldigt många bra saker med att ha barn. Men allt hade varit så mycket enklare om vi inte hade behövt verka så lyckligahela tiden. Vi behöver alla prata mer om hur föräldraskapet känns.”

  Johanna Stenius delvis självbiografiska reportagebok handlar om hur livet kan ställas på sin spets när barnen kommer och om hur komplicerat det är att vara förälder idag. Med Facebook och föräldraforum som fond, med bloggar och tidningar som målar upp bilder av liv vi vill ha, med förlossningsutbildningar och Försäkringskassan och med allmänt ”goda råd” från främlingar, riktar hon strålkastarljuset mot många av de outtalade krav och förväntningar som finns på föräldrar idag.

  Med värme, stringens och ett öppet sinne tecknar Stenius en bild av föräldraskapet som många kan känna igen sig i och ta till sitt hjärta. Och påpekar att det mesta av allt detta som ”rör barnen” inte alls har med barnen att göra utan bara med oss själva. Nödrop från lyckobubblan handlar nämligen inte om barn och är ingen handbok i föräldraskap. Den handlar om föräldrar.

  Johanna Stenius är frilansjournalist och fotograf. Hon har skrivit för bland annat Föräldrar och barn, Vi Föräldrar, Vagabond, Uppsala Nya Tidning och Kupé. Nödrop från lyckobubblan är hennes första bok.

  Läs mer
 12. ESD Dialogues, E-bok
  ESD Dialogues, E-bok
  E-bok
  97,32 kr
  Effective teaching – and therefore effective learning – for sustainable development: what have we learnt about it? This innocuous question has unfolded into several others: * What is needed to create effective curricula or programs for different audiences? * What does it take to deliver the programs successfully? * How do we need to think about enabling the programs to disseminate rapidly? * How can we understand the transformative essence – and power – of sustainable development? * And, not least, how can we plant within the programs the seeds of their own transformation? This book explores the questions to the best of our present understanding. Hopefully it too contains the seeds of its own transformation. This book is mainly for educators and researchers interested in the particular pedagogical requirements of teaching and learning for sustainable development, whether in or outside the formal education sector. Please view it as a ‘work in progress’, an exploration of the above questions. We, the authors, are two people who have approached ESD from different perspectives: Olena Pometun as a member of the educational establishment in a post-Soviet world, Marilyn Mehlmann as an informal teacher and trainer of adults in Western Europe. We found common ground in the seminal question: How is it possible to educate 'everyone' FOR sustainable development? What pedagogical methods, approaches, tools, skills are required to bring about the transformation implied in the phrase 'education for sustainable development'? Läs mer
 13. Hjälp ditt barn att lyckas i skolan, E-bok
  Hjälp ditt barn att lyckas i skolan, E-bok
  E-bok
  95,70 kr
  Som förälder kan det vara knepigt att orientera sig i den moderna svenska skolan. Hur definieras kunskap idag? Hur bedöms elevernas arbete och hur sätts betyg när enbart goda faktakunskaper inte längre är tillräckligt? Och vad innebär ett "relativt väl utvecklat resonemang"?

  Den här boken riktar sig speciellt till dig som förälder. Här får du kloka tips på hur du kan vara till hjälp och stöd för ditt barn. Boken innehåller också en översikt av den moderna skolans utveckling och en genomgång av de generella kvaliteter som värderas högt i läroplanen.

  Hjälp ditt barn att lyckas i skolan är skriven av de yrkesverksamma lärarna Camilla Lind och Jessica Rahm. Utifrån sin pedagogiska erfarenhet och kännedom om skolans formella krav ger de konkreta råd till dig som vill hjälpa ditt barn till bättre resultat.
  Läs mer
 14. Kreativ Skola, E-bok
  Kreativ Skola, E-bok
  E-bok
  97,32 kr
  Visst kan oro och stök i skolan bytas mot kreativ och aktiv arbetsro! Boken visar hur tioåringars skaparkraft och önskan om att lyckas prioriteras i detta lagarbete där lärandet görs meningsfullt för var och en.
  Inspiration till aktivt lugn gäller alla, bråkiga pojkar, försiktiga flickor, passiva barn - ja varje elev. Förutsättningen är lärare som i samspel valt att satsa på självskattning. Målet är att ge alla i klassen hållbar tilltro till eget ansvar för önskvärda framsteg. Coachning och kreativa gruppsamtal redovisas som exempel på stöd för detta.
  Den misströstan många tonåringar idag uppvisar, med bristande motivation inför egna behov, som borde fått ge dem framtidstro… är svår att se. Tänk om de i stället fått uppleva ovanstående! Ett lärarlags erfarenhet från förr är pga det vi ser idag, en starkt bidragande orsak till att denna bok nu skrivits.

  Läs mer
 15. Ge dem chansen, E-bok
  Ge dem chansen, E-bok
  E-bok
  87,00 kr

  Ge dem chansen är ett manus som utifrån många aspekter känns betydelsefullt. Man får följa förskolans utveckling över tiden ur ett inifrånperspektiv och olika pedagogiska grepp presenteras på ett lättillgängligt sätt.

  Författaren är en stor humanist som med ord målar upp belysande exempel på situationer där det enskilda barnet och dess behov måste stå i centrum. Med små fina penseldrag förmedlas läsaren scener ur verkligheten, såsom den gestaltas för dem som står oss närmast om hjärtat - våra barn.

  Som mamma kan jag inte annat än nicka igenkännande åt de återkommande problem som jag och mina barn upplevt inom barnomsorgen: matsituationerna, den schemalagda sovtiden, för att inte tala om “inskolningen” (där jag faktiskt tog kommandot själv och bestämde vad som var bäst för mina barn...). Katarina Vastamäki, lektör.

  Äntligen en bok om hur man som personal i förskolan kan möta barn och föräldrar, allt beskrivet ur ett vardagligt medmänskligt perspektiv. Efter en tidsperiod med jagande efter uppfostringsmetoder med nannys och kamouflerande skamvrår är detta en befrielse. Här möts barnen med respekt och en djup förståelse, barnens perspektiv framträder med en självklarhet där det enkla blir det geniala. Anne-Ly Loosaar,socionom, leg psykoterapeut.

  En fantastisk lärorik läsning, sprungen ur ett långt gediget erfarenhetsbaserat arbete.

  “Ge dem chansen” tydliggör, inte bara att föräldrarna är barnens viktigaste personer utan ger oss även redskap för hur vi pedagoger kan samarbeta med föräldrarna och skapa de bästa förutsättningarna för att stärka barnens självkänsla och därmed främja barnens utveckling!  Dennis Duvenfelt, förskolechef.

  Lars Hellström har i olika befattningar, under drygt trettio år, arbetat i verksamheter för barn.

  Läs mer
 16. Pedagogisk svenska : handbok för utländska lärare, E-bok
  Pedagogisk svenska : handbok för utländska lärare, E-bok
  E-bok
  175,45 kr
  Pedagogisk svenska vänder sig till utländska lärare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska skolan.

  Tyngdpunkten i handboken ligger på
  – ordkunskap och terminologi
  – läroplaner, kursplaner och betyg
  – aktuella pedagogiska metoder
  – samtal med elever och föräldrar.

  Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och förkortningar.

  Pedagogisk svenska består av en handbok samt inlästa exempeldialoger mellan lärare och elev/förälder. Man kan lyssna gratis på dessa på www.pedagogisksvenska.se. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken en given plats i lärarens vardag.

  Författaren Marie Andersson är utbildad lärare i svenska och historia, och arbetar nu som biträdande rektor.
  Läs mer
 17. Performativ kommunikation, E-bok
  Performativ kommunikation, E-bok
  E-bok
  143,12 kr
  Bok nummer 1 i serien om språkträning enligt Karlstadmodellen. Denna bok handlar om den fas i språkutvecklingen då barnet lär sig att kommunicera med avsikt, medvetenhet och målriktning. Samtidigt är förberedelserna inför den språkliga utvecklingen i full gång. Vuxna styrs av barnets signaler och bemöter barnet på ett omedvetet sätt som gynnar barnets utveckling. Kommunikationen mellan barn och vuxna sker med gester, blick, mimik, ljud och från den vuxnes sida också med speciella ord, speciella satser och speciella ritualer.
  Boken innehåller ett kort teoriavsnitt och ett längre avsnitt med förslag till praktiska övningar uppdelade i periodavsnitt.

  Denna bok skrevs för många år sedan. Då var språkbruket ett annat än i dag liksom tankemönstren kring vissa företeelser. Om jag hade haft möjligheten att skriva om texterna i dag hade såväl ordbruk som vissa delar av innehållet varit på ett annat sätt. Nu har boken blivit e-bok men jag ber läsaren ha dessa fakta i  minnet vid läsning av texten. Med förhoppning att bokens innehåll kan vara till nytta!
  Boken skrevs och publicerades 1988 utifrån de erfarenheter som gjordes av 58 barn och deras vuxna  inom forskningsprojektet ”Tidig språkstimulering av mongoloida barn” 1981-1986. Parallellt med projektet utprövades övningar och material på barn med olika diagnoser inom ramen för barnhabiliteringen på olika orter i Sverige.

  EPUB3: Fixed format
  Läs mer
 18. I arbetslivet Lärarhandledning, E-bok
  I arbetslivet Lärarhandledning, E-bok
  E-bok
  174,00 kr
  Den här lärarhandledningen är ett väl genomarbetat material, tänkt att fungera som verktyg och hjälpmedel för dig som arbetar med grundboken I arbetslivet. Den erbjuder en tydlig och noggrann genomgång av grundbokens upplägg och av de metoder och tankar den bygger på. Läs mer
 19. I arbetslivet: Kapitel 11 - Anställningsintervju, E-bok
  I arbetslivet: Kapitel 11 - Anställningsintervju, E-bok
  E-bok
  79,75 kr

  I arbetslivet är en lärobok i arbetslivskunskap för vuxna. Den här versionen består av bokens elfte kapitel, Anställningsintervju.

   I det här kapitlet vill vi

  •                    visa en vanlig ansökningsprocess som inkluderar tiden före, under och efter en intervju

  •                    låta deltagarna träna på intervjusituationer

  •                    ge exempel på vanliga frågor under en intervju

  •                    fokusera på betydelsen av det första intrycket en person ger

   

  I det här kapitlet läser vi om Ali som har sökt två lediga tjänster och spänt väntar på svar. Han får ett negativt svar från en arbetsgivare och kallas till intervju av en annan. I Alis och Miriams klass tränar deltagarna på intervjusituationen och vi följer med Ali på intervjun. Faktatexterna handlar om det man bör känna till innan man går på en intervju. Vikt läggs vid att arbetsgivaren då får ett första intryck av intervjuobjektet. Vidare handlar kapitlet om hur man förbereder sig inför en intervju, vad man kan bli frågad om och vad man själv kan fråga om. Kapitlet ger också exempel på vad arbetsgivaren inte får lov att ställa frågor om under en intervjusituation. Användbara råd inför anställningsintervjuer ingår också.

  I det svenska arbetslivet finns en mängd formella regler att förhålla sig till. Två av dem är i fokus genom exemplen i det här avsnittet: tystnadsplikten och plikten att meddela frånvaro.

   

  Läs mer
 20. Ta grepp om övergreppen, E-bok
  Ta grepp om övergreppen, E-bok
  E-bok
  65,25 kr

  "Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon att göra, mot den utsatta personens vilja. Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilk är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen."
  // Riksidrottsförbundets definition av sexuella kränkningar, trakasserier och övergrepp.

   

  Skriften är framtagen med syfte att stödja idrottsföreningar i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Materialet kan användas fristående eller tillsammans med boken BRÄND. Tillsammans utgör det ett bra underlag för diskussioner bland både ungdomar och vuxna.

  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida