20,00 kr - 406,00 kr
406,00 kr
20,00 kr

212 produkter

212 produkter

Här har vi samlat alla e-böcker inom pedagogik. E-böcker du kan ta med överallt och läsa direkt i mobil & på surfplattan. Hitta din nästa läsupplevelse idag!

E-böcker - Pedagogik

Laddar ...
Visa som Rutnät Lista

Sortering

Stigande ordning Fallande ordning
 1. Kreativ Skola, E-bok
  Kreativ Skola, E-bok
  E-bok
  97,32 kr
  Visst kan oro och stök i skolan bytas mot kreativ och aktiv arbetsro! Boken visar hur tioåringars skaparkraft och önskan om att lyckas prioriteras i detta lagarbete där lärandet görs meningsfullt för var och en.
  Inspiration till aktivt lugn gäller alla, bråkiga pojkar, försiktiga flickor, passiva barn - ja varje elev. Förutsättningen är lärare som i samspel valt att satsa på självskattning. Målet är att ge alla i klassen hållbar tilltro till eget ansvar för önskvärda framsteg. Coachning och kreativa gruppsamtal redovisas som exempel på stöd för detta.
  Den misströstan många tonåringar idag uppvisar, med bristande motivation inför egna behov, som borde fått ge dem framtidstro… är svår att se. Tänk om de i stället fått uppleva ovanstående! Ett lärarlags erfarenhet från förr är pga det vi ser idag, en starkt bidragande orsak till att denna bok nu skrivits.

  Läs mer
 2. Ge dem chansen, E-bok
  Ge dem chansen, E-bok
  E-bok
  87,00 kr

  Ge dem chansen är ett manus som utifrån många aspekter känns betydelsefullt. Man får följa förskolans utveckling över tiden ur ett inifrånperspektiv och olika pedagogiska grepp presenteras på ett lättillgängligt sätt.

  Författaren är en stor humanist som med ord målar upp belysande exempel på situationer där det enskilda barnet och dess behov måste stå i centrum. Med små fina penseldrag förmedlas läsaren scener ur verkligheten, såsom den gestaltas för dem som står oss närmast om hjärtat - våra barn.

  Som mamma kan jag inte annat än nicka igenkännande åt de återkommande problem som jag och mina barn upplevt inom barnomsorgen: matsituationerna, den schemalagda sovtiden, för att inte tala om “inskolningen” (där jag faktiskt tog kommandot själv och bestämde vad som var bäst för mina barn...). Katarina Vastamäki, lektör.

  Äntligen en bok om hur man som personal i förskolan kan möta barn och föräldrar, allt beskrivet ur ett vardagligt medmänskligt perspektiv. Efter en tidsperiod med jagande efter uppfostringsmetoder med nannys och kamouflerande skamvrår är detta en befrielse. Här möts barnen med respekt och en djup förståelse, barnens perspektiv framträder med en självklarhet där det enkla blir det geniala. Anne-Ly Loosaar,socionom, leg psykoterapeut.

  En fantastisk lärorik läsning, sprungen ur ett långt gediget erfarenhetsbaserat arbete.

  “Ge dem chansen” tydliggör, inte bara att föräldrarna är barnens viktigaste personer utan ger oss även redskap för hur vi pedagoger kan samarbeta med föräldrarna och skapa de bästa förutsättningarna för att stärka barnens självkänsla och därmed främja barnens utveckling!  Dennis Duvenfelt, förskolechef.

  Lars Hellström har i olika befattningar, under drygt trettio år, arbetat i verksamheter för barn.

  Läs mer
 3. Med hela världen i klassrummet: En personlig och reflekterande presentation av SIOP-modellen. Att droppvis vänja sig vid en pedagogisk modell anpassad till det mångkulturella klassrummet., E-bok
  Med hela världen i klassrummet: En personlig och reflekterande presentation av SIOP-modellen. Att droppvis vänja sig vid en pedagogisk modell anpassad till det mångkulturella klassrummet., E-bok
  E-bok
  67,83 kr
  Boken speglar min lärarbana och utveckling som lärare i mötet med våra nysvenska elever. SIOP-modellen (Sheltered Instruktion Observation Protocol)som presenteras i boken har för mig varit ett fantastiskt pedagogiskt stöd för att kunna finna vägen till en språkinriktad undervisning och för att upptäcka glädjen och fördelen med att ha elever från hela världen i klassrummet. Det har blivit en resa genom skolåren  som jag vill på ett lättsamt och personligt sätt förmedla till andra lärare i samma situation. Läs mer
 4. Så får du bättre resultat på högskoleprovet, E-bok
  Så får du bättre resultat på högskoleprovet, E-bok
  E-bok
  72,50 kr
  Så fixar du högskoleprovet en gång för alla!

  Praktiska råd och tips så att man kan förbereda sig maximalt både psykiskt och kunskapsmässigt.

  Högskoleprovet innebär en andra chans att komma in på sin drömutbildning. Det kan helt enkelt vara livsavgörande. Men hur lyckas man få toppresultat? En del lyckas direkt utan att ha övat överhuvudtaget, men för de allra flesta lönar det sig verkligen att komma väl förberedd till provdagen. Mycket av det som testas i högskoleprovet tar lång tid att lära sig, men i detta ligger också nyckeln det går att lära sig!

  Det här är inte en tjock telefonkatalog bestående av gamla högskoleprov. Författarna vill i stället visa hur uppgifterna i högskoleprovet är uppbyggda, vad syftet med dem är och hur man ska tänka för att lösa dem. Om man bättre förstår detta minskar risken att man går i vanliga fällor.

  Boken är indelad i tre delar. Del ett handlar om hur högskoleprovet är uppbyggt, praktiska förberedelser och tips inför provdagen. Del två handlar om högskoleprovets kvantitativa delar och innehåller en genomgång av den matematik som krävs för att kunna svara på uppgifterna samt tips på hur man kan lösa uppgifterna snabbare. Sista delen behandlar de verbala delarna och innehåller information om och analys av de olika typer av texter, svarsalternativ och ord som förekommer. Även här finns tips för att snabba på uppgiftslösningen och för att undvika fallgropar.

  "I denna mycket sakligt och praktiskt inriktade bok presenteras högskoleprovet, tankarna bakom och provets uppläggning. Läsaren får många kloka och användbara tips om hur man uppfattar det väsentliga i uppgifterna och systematiskt och effektivt arbetar sig genom provets delar för att kunna maximera resultatet.[...] Boken kan vara till mycket stor nytta för alla, från gymnasieåldern och uppåt, som vill försöka ta denna väg till högskolan och det önskade framtidsyrket." - Bibliotekstjänst
  Läs mer
 5. ESD Dialogues, E-bok
  ESD Dialogues, E-bok
  E-bok
  97,32 kr
  Effective teaching – and therefore effective learning – for sustainable development: what have we learnt about it? This innocuous question has unfolded into several others: * What is needed to create effective curricula or programs for different audiences? * What does it take to deliver the programs successfully? * How do we need to think about enabling the programs to disseminate rapidly? * How can we understand the transformative essence – and power – of sustainable development? * And, not least, how can we plant within the programs the seeds of their own transformation? This book explores the questions to the best of our present understanding. Hopefully it too contains the seeds of its own transformation. This book is mainly for educators and researchers interested in the particular pedagogical requirements of teaching and learning for sustainable development, whether in or outside the formal education sector. Please view it as a ‘work in progress’, an exploration of the above questions. We, the authors, are two people who have approached ESD from different perspectives: Olena Pometun as a member of the educational establishment in a post-Soviet world, Marilyn Mehlmann as an informal teacher and trainer of adults in Western Europe. We found common ground in the seminal question: How is it possible to educate 'everyone' FOR sustainable development? What pedagogical methods, approaches, tools, skills are required to bring about the transformation implied in the phrase 'education for sustainable development'? Läs mer
 6. Tanssi-innostaminen, E-bok
  Tanssi-innostaminen, E-bok
  E-bok
  143,55 kr
  Tanssi-innostaminen® on taiteellis-pedagoginen menetelmä, jonka tarkoituksena on elähdyttää sekä yksilöitä että yhteisöjä kehollisten harjoitteiden avulla. Tanssi-innostaminen soveltuu myös niille, jotka luulevat, etteivät osaa tanssia!

  Tanssi-innostamisessa ei ole kyse minkään tietyn tanssitekniikan opettelusta tai tanssilajin hallinnasta, vaan kehotietoisuuden laajentamisesta ja oman ilmaisun löytämisestä tanssi-improvisaatioharjoitusten avulla. Tanssi-innostaminen on sellaista tanssillista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on löytää kunkin oma luonteva tapa liikkua ja ilmaista liikkeen avulla, mutta myös tutkia omaa minuutta sekä minän suhdetta toiseen ja ympäröivään maailmaan. Tanssi-innostamisen lähtökohtana on holistinen ihmiskäsitys: se on paluuta kokonaiseen ihmisyyteen, mielen ja kehon yhteyteen. Siihen kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen oman kehon ja oman liikkeen kunnioittaminen – sellaisena kuin se on.

  Tanssi-innostamisella ei ole vain taiteellisia vaan myös sosiaalisia, poliittisia ja eettisiä tavoitteita. Innostamisella pyritään keskeisesti myös kulttuurisen demokratian saavuttamiseen, kun ihminen, myös lapsi ja nuori, tunnustetaan aktiiviseksi toimijaksi ja oman kulttuurinsa tuottajaksi. Tanssi-innostaminen ei ole vain tanssiin innostamista vaan myös tanssilla innostamista.

  Läs mer
 7. Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet, E-bok
  Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet, E-bok
  E-bok
  219,10 kr
  Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet kirjassa käsitellään oppilaiden ja opiskelijoiden arviointia oikeudellisesta näkökulmasta. Kirja käsittelee arviointia kattavasti eri koulutusasteilla ja tuo esille keskeisimmät oikeudelliset seikat, jotka jokaisen opettajan tulisi arvioinnista tietää. Kirjassa käsitellään muun muassa arviointiperusteita, arviointia hallintotoimintana, arvioinnin julkisuutta sekä tietosuojaa koskevaa sääntelyä. Keskeisenä asiana on myös oppijan oikeusturvaa koskeva sääntely. Kirjan tekstiä on havainnollistettu aiheisiin liittyvillä kanteluratkaisuilla. Kirja soveltuu opettajana toimiville tai opettajaksi aikoville oppaaksi arvioinnin oikeudellista perusteista. Kirja soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös opettajien koulutuksessa materiaalina. Läs mer
 8. Ärligt talat av en lärare, E-bok
  Ärligt talat av en lärare, E-bok
  E-bok
  108,75 kr
  Välkommen in bakom kulisserna i en värld som inte liknar någon annan. Där saker drivs till sin spets – och förbi den. Välkommen till skolans värld. I denna bok får du ta del av galenskap från svensk skola. Eller vad sägs till exempel om klassrum utan väggar? Jodå, du läste rätt.Med en personlig, eftertänksam och lättläst stil beskriver läraren Micael Hellberg sina teorier om denna galenskap samt ger förslag på lösningar för framtiden. Författaren skildrar mycket allvar, men i en positiv underton och med en uppriktig önskan och tro på ett sundare samhälle. Ett samhälle där vi sätter stopp för dåliga idéer och vågar säga vad vi tycker.Det faktum att alla har en relation till skolan, som tidigare elev, vårdnadshavare, politiker eller helt enkelt skattebetalare, gör Ärligt talat av en lärare till en angelägen läsning för alla. Boken innehåller diskussionsfrågor till bokcirkel. Dessa kan användas, både innanför och utanför skolans värld, exempelvis på din arbetsplats. Läs mer
 9. Gymnasiearbetet. Högskoleförberedande program. En lathund., E-bok
  Gymnasiearbetet. Högskoleförberedande program. En lathund., E-bok
  E-bok
  20,30 kr
  Handledning för gymnasiearbetet inom Gy-skola 2011. Läs mer
 10. Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972, E-bok
  Norden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972, E-bok
  E-bok
  156,60 kr
  Få skolämnen har orsakat så mycket debatt som historia – ett ämne med ett moraliskt och politiskt ämnesstoff. Vems historia är viktig och vilka händelser ingår i denna historia? Svaren på sådana frågor förhandlas konstant, både inom olika historiekulturer och mellan dem.

  I över 50 år var föreningarna Norden en av de tongivande aktörerna kring lämpligt innehåll i historieundervisningen. Föreningarna grundades i syfte att stärka gemenskapen mellan de nordiska folken och från 1919 växte deras engagemang fram för att ”förbättra” historieläroböckerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

  I Norden, nationen och historien undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö denna läroboksrevision ur såväl ett organisatoriskt som ett historiekulturellt perspektiv. Han problematiserar historiens betydelse för skapandet av nationell gemenskap och hur historieämnets innehåll förhandlas mellan olika kulturella intressen.

  1900-talet var en tid av stora förändringar för historieämnet – från att främst utgöra ett verktyg för skapandet av patriotiska medborgare till att bli en grund för utbildandet av européer och världsmedborgare. Föreningarnas arbete är en spännande spegling av det skeendet.
  Läs mer
 11. Tre terminer, E-bok
  Tre terminer, E-bok
  E-bok
  129,05 kr

  en förfluten tid. Vi kan med enkelhet fastställa att det samhällsbehov som fanns vid införandet av sommarlovet 1842, inte finns idag. Samhället har förändrats och förändringstakten har intensifierats ytterligare de senaste årtiondena i och med samhällets digitalisering.

  1908 publicerades den första forskningsrapporten om den negativa effekt det långa sommaruppehållet har för elevernas lärande. Sverige har dock under skolans politiska ledningskonstruktion fokuserat mot processer som är av mindre betydelse för barnen och fastnat vid frågeställningar av mer politisk ideologisk karaktär. Det har fått konsekvensen av att nödvändig skolutveckling hamnat i skymundan.

  Trots mer än 100 års underlag av vetenskapliga studier sitter den svenska skolan som fastgjuten i ett före detta samhälle.

  Som lärare eller skolledare finns det dock möjligheter att påverka och förändra våra negativa skolstrukturer. Boken beskriver initialt varför en sådan skolförändring är nödvändig - samt i senare kapitel om hur du som arbetar inom skolan kan ta initiativ till att åstadkomma en förändring av just din skola i nutid.

  Peter Heddelin är rektor och skolledare med lång erfarenhet av skolledning inom både kommunal och privat sektor. Han har arbetat som rektor inom grundskola och gymnasium, samt som verksamhetschef på övergripande nivå med ansvar för gymnasieskolor i 14 kommuner i Sverige. I nutid är han verksam som VD för Amerikanska Gymnasiet.

  Läs mer
 12. Den motstridiga skolan: Att förhålla sig till förutsättningar som inte går ihop, E-bok
  Den motstridiga skolan: Att förhålla sig till förutsättningar som inte går ihop, E-bok
  E-bok
  110,13 kr
  Denna bok undersöker hur olika former av motstridigheter kommer till uttryck i skolans dagliga verksamhet. Den fokuserar på situationer som ligger utanför den egentliga undervisningskontexten såsom övergångar, raster och fritidsverksamhet, det vill säga situationer som i praktiken är barnens egna domäner. Boken bygger på hypotesen att barn och vuxna är likvärdiga aktörer där många problem bottnar i att vuxna har en tillskriven överordnad roll gentemot barnen och därtill anser sig ha rätt att bestämma över dem, samtidigt som vuxna i praktiken saknar egentliga sanktionsmöjligheter för att hantera barnens avvikelser. Boken är ett uttryck för den frustration som är följden av att jobba i skolrelaterade verksamheter under motstridiga villkor. Boken skall ses som en tydlig kritik mot hela skolsystemet samtidigt som den är en handledning i att förhålla sig till motstridigheter. Genom att den problematiserar och begreppsliggör vardagliga företeelser blir det möjligt att upptäcka komplexiteten som döljer sig i skenbart enkla situationer och förhålla sig till dem på ett mer rationellt sätt. Läs mer
 13. Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi, E-bok
  Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi, E-bok
  E-bok
  166,75 kr

  Under det senaste decenniet har flera myndigheter gjort riktade satsningar för att stimulera utvecklingen av förskola, skola och lärarutbildning genom att stärka den praktiknära forskningen. Det så kallade ULF-avtalet Utveckling Lärande och Forskning är ett exempel på en av de större satsningar som ger möjlighet att kombinera olika typer av utbyte. I den här antologin har representanter från lärosäten, lärarutbildningar och skolvärlden samlats för att diskutera frågor om relationssymmetri, roller och etik i samarbeten där man möts mellan praktik och vetenskaplig diskurs. Därigenom vill skribenterna bidra till en fördjupad diskussion om dilemman, utmaningar och möjligheter som kan uppstå när skola och akademi ska samverka kring utvecklingen av skolan. Hur ser rollerna ut? Vem har huvudansvaret och hur ser handlingsutrymmet ut för olika aktörer? Skribenterna har olika erfarenhet av lärarutbildningens och skol- och förskoleverksamhetens vetenskapliga grund och samverkan kring praktiknära forskning. Boken utgör ett led i satsningarna Framtidens lärarutbildning och ULF-avtalet vid Örebro universitet.

  Medverkande: Pernilla Alm, Karin Alnervik, Katarina Arkehag, Malin Benerdal, Andreas Bergh, Inger Eriksson,Sara Frödén, Ingrid Granbom, Lars Haikola, Ida-Lie Heljeberg, Lisa Isenström, Anne Lillvist, Peter Morfeldt Oliver St John, Jan Strid, Anna Teledahl,Marie Öhman, Ann Öhman Sandberg, Lena Öijen

  Läs mer
 14. Meningsfull undervisning, E-bok
  Meningsfull undervisning, E-bok
  E-bok
  52,20 kr
  Författaren, John Steinberg, skriver: "Detta är en av mina viktigaste böcker och håller än trots att den har drygt trettio år på nacken eftersom den behandlar frågan om unversiningens kvalitet. Boken visar hur viktiga värderings-och livsfrågor kan och bör integreras i ämnesundervisningen och alla delar av skolans vardag. Exempel tas från läromedel och klassrumsobservationer."

  Relevans, meningsfullhet, "att göra skillnad" - det vill vi alla med vår undervisning. Vi vill beröra och vi vet att lärande har till stor del en emotionell bas. Meningsfull undervisning ger en modell för hur vi kan beröra och göra undervisningen mer intressant och relevant för eleverna. Den hjälper oss att se de värderingsfrågor som finns i så gott som alla ämne och i så gott som all läromedel. 

  John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till 48 böcker och 15 e-böcker. Han är allmänn didaktiker med stort intresse för ledarskap och lärande i klassrummet.
  Läs mer
 15. Coacha varandra till framgång - elevhandboken, E-bok
  Coacha varandra till framgång - elevhandboken, E-bok
  E-bok
  63,80 kr

  Det är svårt att lyckas helt på egen hand. Co-coaching är en enkel och elegant metod för att hjälpa varandra att lyckas med sina studier - och i livet. Denna bok ger en introduktion till co-coaching som idé och som metod. Se även boken Coacha varandra till framgång som är skriven för pedagoger att använda med varandra.

  Denna handbok i att coacha varandra till framgång är skriven direkt för eleverna men kräver handledning av en pedagog. Boken är skriven för elever från år 8 och uppåt till högskolenivå men tillvägagångssättet som beskrivs i boken kan med en god lärares hjälp anpassas och användas från mellanstadiet och uppåt. Med andra ord är denna bok en handledning för både lärare och elever. Boken och metoden kan också lämpligen användas inom föreningslivet, till exempel, en idrottsförening.

  Detta är den fjörde boken i John Steinbergs serie om Skol-och professionsutveckling.

  Läs mer
 16. Vad är bra undervisning?, E-bok
  Vad är bra undervisning?, E-bok
  E-bok
  63,80 kr

  Välkommen till bok 2 i serien Världens bästa lärare. Den riktar sig både till erfarna och mindre erfarna pedagoger på olika nivåer som vill fundera på sin profession som pedagog. Vad gör bra lärare? Vad är mitt uppdrag egentligen? När lyckas man som bäst?

  Denna bok heter Vad är bra undervisning? Undervisningen är skolans kärnverksamhet, men hur ofta diskuterar vi vad vi menar med bra undervisning? Vad är undervisningskvalitet? Boken innehåller förslag på diskussionsfrågor och praktiska exempel på ett viktigt ämne för både professionsutveckling och skolans utveckling.

  Läs mer
 17. Gruppsamtal - affektiv utveckling i skolan, E-bok
  Gruppsamtal - affektiv utveckling i skolan, E-bok
  E-bok
  63,80 kr
  Gruppsamtal - affektiv utveckling i skolan är John Steinbergs första publicerade bok på svenska, 1974-1975. Omarbetad 1980. Har den relevans idag? Absolut. Vi pratar idag alltmer om skolans roll i elevernas emotionella och sociala utveckling. Boken var den första i sitt slag och beskriv en rad olika typer av teorier och övningar från värderingsövningar till självkänsla övningar. Samtal är en viktig del av pedagogens vardag, både informella "på stående fot" och i organiserade former i samband med undervisningen eller för speciella ändamål. 

  Gruppsamtal är ett stimulerande inlägg i den aktuella debatten om hur vi kan göra skolan mer relevant för både elever och lärare.

  Fil dr John Steinberg är författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande, ledarskap, värderingar och kommunikation. www.steinberg.se
  Läs mer
 18. 100 sidor om att lyckas som projektledare, E-bok
  100 sidor om att lyckas som projektledare, E-bok
  E-bok
  188,50 kr

  Den här boken hjälper dig inte bara att strukturera projektet och föra det framåt - Du lär dig också manövrera mellan de faror och oförutsedda händelser som alla projekt innehåller. 

  Det finns genvägar att ta och problem som du inte ens behöver få

  Doris Dahlins erfarenheter är samlade i den här lättillgängliga guiden som passar alla som leder projekt - som ser till att du har kontroll på läget.

  Läs mer
 19. Mår barnen bra i förskolan?, E-bok
  Mår barnen bra i förskolan?, E-bok
  E-bok
  130,50 kr

  Nästan alla våra barn går i livets första skola, i förskolan. Där formas viktiga erfarenheter, där möter de betydelsefulla personer, både bland kamraterna och bland de vuxna. De blir omhändertagna under föräldrarnas arbetstid, de förbereds för vidare skolgång när de närmar sig den. Vad vet vi om förskolans effekt på barnen? Kan forskare svara på vilken typ av barnomsorg som är bäst, och har alla barn samma behov? Har föräldrar i allmänhet en god bild av hur deras barn tillbringar sina dagar på förskolan? Mamma och pappa, ungarna och hela samhället – alla vill ha dagis. Men varför vet vi så lite om vad som behövs för en väl fungerande förskola, och hur ska den kunna bli bättre, för alla barn?

  Ulla Waldenström är barnmorska, beteendevetare och professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, tillika mormor och farmor.

  Hon har tidigare gett ut bland annat Föda barn: från naturligt till högteknologiskt, 2007, Vänta med barn?: det är kris i befruktningsfrågan!, 2008 och Brinna och brännas: om mina engagemang, 2011

  Läs mer
 20. Minnets ABC - en grundbok i minnesträning, E-bok
  Minnets ABC - en grundbok i minnesträning, E-bok
  E-bok
  43,50 kr
  Att tävla i minne är något relativt nytt. Denna bok lär ut grunderna i de tekniker minnesproffset Idriz "Minnet" Zogaj, använder sig av. Du lär dig förstå och tillämpa teknikerna i din vardag.

  Att förstå sitt minne kräver träning. Träningen kan dock läggas upp smart och ingå som en naturlig del i din vardag. "Minnets ABC" fokuserar på hur du mentalt tar trapporna istället för hissen så att träningen blir både enkel och rolig.

  Vare sig du lär dig ett nytt språk, ska gå och handla eller göra en presentation på ditt arbete så visar boken hur du ska tänka för att bemästra ditt minne.
  Läs mer
Inga fler produkter
produkter per sida